X
A A A A A
-A A A+

Palīdzi celties! Atbalsts Ukrainas bērniem un ģimenēm

66%
Saziedots: 264 746 €
Nepieciešams: 400 000 €


Ziedot

Bērnu slimnīcas fonds šajos sarežģītajos apstākļos sniedz palīdzīgu roku Ukrainas bēgļu bērniem, lai arī viņiem, piespiedu kārtā esot prom no mājām, būtu iespēja saņemt vislabāko pieejamo aprūpi!

Bēgot no postošā kara, Latvijā ieradušies vairāki tūkstoši Ukrainas ģimeņu ar bērniem, tostarp ar veselības problēmām. Kaut gan valsts apmaksā bēgļu bērniem veselības aprūpes pakalpojumus tādā pašā apmērā, kā Latvijas pilsoņiem, diemžēl ir arī gadījumi, kad nepieciešams papildu atbalsts.

Jūtot līdzi Ukrainas bēgļu ģimenēm šajos īpaši smagajos apstākļos, kad viņi spiesti būt atrauti no mājām un zaudējuši atbalsta sistēmu, Bērnu slimnīcas fonds piedāvā bēgļu bērniem palīdzību: koordinējot veselības pakalpojumu saņemšanu, kā arī finansiālo atbalstu gadījumos, kad nepieciešami valsts neapmaksāti medicīnas pakalpojumi, transports uz medicīnas iestādi, psiholoģiskā palīdzība, medikamenti vai medicīnas preces.

Līdz šim visbiežāk saņemti lūgumi pēc psiholoģiskās palīdzības vai finansiālā atbalsta valsts neapmaksātu medikamentu iegādei, piemēram, bezrecepšu zālēm vieglu saslimšanu gadījumos. Apmaksājam ēdināšanas izdevumus, uzturoties Bērnu slimnīcā, kā arī transporta izdevumus, nokļūšanai līdz Bērnu slimnīcai un atpakaļ līdz pagaidu dzīvesvietai Latvijā. Atbalsts bijis nepieciešams arī bērniem ar autiskā spektra traucējumiem terapiju saņemšanai.

No 2022. gada decembra līdz 2023. gada beigām ziedojumi palīdzējuši nodrošināt arī jau četras psihoemocionālās rehabilitācijas nometnes Ukrainas lielākās bērnu slimnīcas Ohmatdyt pacientiem un viņu mammām. Nometnē piedalījušies bērni ar onkoloģiskām saslimšanām, ar kara rezultātā iegūtām fiziskām un emocionālām traumām, bērni, kuri karā zaudējuši mājas un savus tuviniekus, un bērni, kuru tēti šobrīd cīnās kara frontē.

Plašāk par ziedojumu izlietojumu lasiet: 2023. gada novembris2023. gada jūlijs2023. gada maijs2022. gada novembris2022. gada septembris; 2022. gada jūlijs

Lai nodrošinātu, ka varam vienlaicīgi palīdzēt gan Latvijas, gan Ukrainas bēgļu bērniem, lūdzam sabiedrības atsaucību!

Paldies māksliniekam Robertam Pētersonam par atbalsta koncerta "Palīdzi celties" ilustrāciju un radošajai aģentūrai NORD DDB Rīga par vizuālā koncepta izstrādi!

Palīdzēsim celties kopā! 

Informācija atbalsta saņēmējiem / Інформація для тих, хто потребує підтримки / Информация для нуждающихся в поддержке / Information for those in need of support:

 

“Labdarības koncerta rīkošanu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”

#NVObrivpratigie2022