X
A A A A A
-A A A+

2021. gada atskaite

2021. gadā Bērnu slimnīcas fonds ziedojumos, dāvinājumos un projektu finansējumā piesaistīja 3 296 593 EUR, ar kā atbalstu īstenoja daudzus bērnu veselībai un labsajūtai svarīgus projektus Bērnu slimnīcā, kā arī individuāli palīdzēja vairāk nekā 648 bērniem uzlabot veselību un dzīves kvalitāti!

Uzlabojumi Bērnu slimnīcas infrastruktūrā un aprīkojumā

 • Akcijas “Katra lāsīte palīdz augt” rezultātā tika savākti ziedojumi un izveidota pirmā Mātes piena banka Latvijā, kas ir neizmērojams ieguldījums pašu mazāko slimnīcas pacientu bērnu veselībā,
 • labiekārtota jaunā Rehabilitācijas klīnika,
 • intensīvās terapijas nodaļai iegādātas komunikācijas tāfeles, lai uzlabotu pacientu un viņu vecāku pieredzi slimnīcā,
 • pateicoties ziedojumam, Rehabilitācijas klīnikā iekārtots velospiroergometrijas kabinets,
 • ar ziedotāju atbalstu nodrošināta Mazo dakterīšu skolas jeb Spēļu terapijas kabineta darbība, kas palīdz mazajiem pacientiem caur spēļu terapiju mazināt bailes no gaidāmajām medicīniskajām manipulācijām,
 • un labiekārtotas vairākas citas Bērnu slimnīcas telpas.

Bērnu slimnīcas fonds turpināja atbalstīt Bērnu slimnīcas medicīnas personālu, apmaksājot apmācības un atbalstot stipendijas rezidentiem ar mērķi piesaistīt Bērnu slimnīcai labākos speciālistus, kas bērniem sniegs valsts apmaksātus pakalpojumus.

Turpinājām nodrošināt Bērnu slimnīcas fonda Vecāku mājas darbu un sniegto atbalstu pacientu vecākiem. 2021. gadā mājā nakšņoja un atbalstu saņēma 336 vecāki, bērni vai citi ģimenes locekļi – diemžēl Covid-19 ierobežojumu dēļ nakšņot Vecāku mājā varēja tikai viens no bērna vecākiem, tāpēc kopējais klientu skaits bija zemāks, nekā pirms pandēmijas.

Taču Vecāku māja turpināja īstenot Labklājības ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstīto projektu “Holistisks un multidisciplinārs atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem", kā ietvaros no 2020. gada septembrim līdz 2022. gada februārim kopumā tika sniegts atbalsts 56 ģimenēm, kuru bērns ārstējas Bērnu slimnīcas Hematoonkoloģijas nodaļā. Lai atvieglotu ilgstošo ārstēšanos slimnīcā un stiprinātu ģimenes resursus, projekta ietvaros multidisciplināra 10 speciālistu komanda īstenoja vairākas daudzpusīgas sociālās rehabilitācijas aktivitātes: deju un kustību terapiju, ēst gatavošanas meistarklases, mūzikas terapiju, bērnu pieskatīšanu, pusaudžu un vecāku atbalsta grupas, fizioterapiju vecākiem, pastorālu atbalstu, socializēšanās aktivitātes ģimenēm jeb “Tējas pēcpusdienas”, radošās darbnīcas un dzimšanas dienu svinības bērniem. Projekta ietvaros ir tapuši arī vērtīgi materiāli un iniciatīvas, kas turpinās kalpot Hematoonkoloģijas nodaļas bērniem un viņu vecākiem arī pēc projekta noslēguma.

Bērnu slimnīcas fonds aizvadītajā gadā turpināja arī ilggadējo labdarības akciju Eņģeļi pār Latviju, kuras ietvaros tika nodrošināta palīdzība vairāk nekā 300 bērniem, kuriem bija nepieciešama palīdzība pēc ārstēšanās Bērnu slimnīcā.

2021. gadā Bērnu slimnīcas fonds īstenoja vēl divas labdarības akcijas:

 • “Dod bērnam iespēju”, kas tika realizēta sadarbībā ar lielveikalu tīklu Rimi un Eiropas Attīstības un Rekonstrukcijas bankas Kopienas iniciatīvu, un kuras ietvaros tika vākti ziedojumi bērniem ar AST
 • “Labas gribas kilometri”, kas tika īstenota sadarbībā ar Rimi Riga Marathon, Rimi Latvija un Latvijas Televīziju, un kuras ietvaros tika vākti līdzekļi bērniem ar kustību traucējumiem.
 • Šo akciju ietvaros Bērnu slimnīcas fonds varēja sniegt palīdzību vairāk nekā 50 bērniem.

Paralēli Bērnu slimnīcas fonds turpināja jau vairākas iesāktas iniciatīvas:

 • Turpināja valsts neapmaksātu medikamentu, medicīnas preču un analīžu sūtīšanas izmaksu segšanu Bērnu slimnīcas pacientiem,
 • apmaksāja ārkārtas gadījumos nepieciešamos valsts neapmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus un ceļa izdevumus uz ārvalstu medicīnas iestādēm,
 • nodrošināja grāmatiņas “Veseļojies ar prieku”, kas tiek dota katram slimnīcas pacientam, izdošanu;
 • sarūpēja planšetes, austiņas, videospēļu konsoles Hematoonkoloģijas nodaļas pacientu vajadzībām;
 • visa gada laikā nodrošināja dažādu gadskārtu pasākumu norisi un sagādāja dāvaniņas pacientiem, arī nodrošinot programmas “Drosmes kastes” darbību Bērnu slimnīcā.

Arī 2021. gadā turpināta vērtīgā iniciatīva, kura notiek sadarbībā ar Latvijas bērnu onkoloģijas fondu – palīdzība onkoloģijas nodaļas pacientu ģimenēm, nodrošinot ikmēneša finansiālu atbalstu. Papildus tam, pateicoties ziedojumam no Latvijas bērnu onkoloģijas fonda un tā vadītāja Džona Martina Tallija, 2021. gadā Bērnu slimnīcas fonds turpina projektu onkoloģijas pacientu atbalstam “Standarta procedūru izstrāde bērnu ļaundabīgo audzēju molekulārai raksturošanai”, lai veicinātu jaunu diagnostikas metožu pielietošanu audzēju gēnu sekvenēšanas jomā.

Projekts valsts atbalsta sistēmas uzlabošanai bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

Tāpat Bērnu slimnīcas fonds 2021. gadā realizēja vairākus nozīmīgus projektus, kā mērķis bija veicināt dialogu ar valsti par bērnu grupām, kurām netiek sniegti valsts apmaksāti pakalpojumi. Viens no tiem ir Sabiedrības integrācijas fonda apstiprināts projekts “Sabiedrības iniciatīva par bērnu ar autiskā spektra traucējumiem integrāciju sabiedrībā un cilvēktiesību nodrošināšanu, veidojot valsts atbalsta sistēmu". Projekta ietvaros tika novadītas diskusijas/domnīcas ar atbildīgajām ministrijām, iestādēm, lai izstrādātu programmu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, lai šos bērnus integrētu valsts pakalpojumu sistēmā.

Interaktīvā atbalsta ceļveža izveide

2021. gadā, Bērnu slimnīcas fonds realizēja arī sen lolotu ideju – izveidot atbalsta platformu vecākiem, kuru bērniem Bērnu slimnīcas fonds sniedz atbalstu. Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda apstiprinātam projektam, 2021. gadā tapa platforma www.atbalstacelvedis.lv, kurā tika apkopota informatīva, noderīga un pierādījumos balstīta informācija vecākiem, kuru bērniem ir kustību traucējumi vai 1.tipa cukura diabēts.

Taču vislielākais ieguldījums, kā ierasts, tika veikts bērnu ar veselības problēmām individuālam atbalstam:

 • 248 bērniem, tostarp onkoloģijas pacientiem, sniedzām palīdzību ārkārtas gadījumos, piemēram, sedzot ceļa izdevumus uz ārvalstīm, apmaksājot valsts neapmaksātos medikamentus, sūtot analīzes uz ārvalstu laboratorijām un sedzot valsts neapmaksātus medicīniskus pakalpojumus;
 • 230 bērniem ar autiskā spektra traucējumiem sniedzām atbalstu, piemēram, finansējot viņu ABA terapijas un logopēdu nodarbības, kā arī apmaksājot ADOS testus;
 • 51 bērns ar kustību traucējumiem ar mūsu atbalstu saņēma dažādas ortozes, SPIO apģērbu un citus palīglīdzekļus, kas nepieciešamas bērna dzīves kvalitātes uzlabošanai;
 • 47 bērniem, kuri ilgstoši ārstējas Bērnu slimnīcā, programmas “Braucam mājās” ietvaros tika nodrošināts transports vai segti ceļa izdevumi – visbiežāk Hematoonkoloģijas nodaļas pacientiem;
 • Nepieciešamais atbalsts tika sniegts arī septiņiem bērniem ar kardioloģiskām saslimšanām un 65 bērniem ar diabētu.