Projekts "Es un Tu, Mēs."

Pieprasījums pēc atbalsta bērniem ar kustību traucējumiem tikai pieaug – jau vairākus gadus Bērnu slimnīcas fonds palīdz, līdzfinansējot vai pilnībā finansējot tehniskos palīglīdzekļus. Tagad, pateicoties EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansējumam, tiek uzsākts projekts “Es un Tu, Mēs”, lai iesaistītu sabiedrību ilgtspējīgākas atbalsta sistēmas izveidē!

__________________________________________________________________________________________________

28. aprīlis, 2022

Raidierakstu cikls "Vienādas iespējas visiem"

Diskriminācija, augstas medicīniskās un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, nepieejama vide, izpratnes, empātijas trūkums un pat apsmiešana – ar to ikdienā saskaras daudzi cilvēki ar invaliditāti, tai skaitā bērni ar kustību traucējumiem. Bērnu slimnīcas fonda īstenotā projekta ietvaros tapis raidierakstu cikls “Vienādas iespējas visiem”, lai turpinātu sabiedrisko diskusiju un kopīgi meklētu risinājumus iekļaujošākas un atbalstošākas vides veidošanā.

Bērnu slimnīcas fonds ik gadu atbalsta vairāk nekā 100 ģimenes, kurās aug bērni ar kustību traucējumiem, taču kopumā Latvijā šādu ģimeņu skaits ir daudzreiz lielāks. Sadarbojoties ar ģimenēm tapis skaidrs, ka viņiem nepieciešams ne vien finansiālais atbalsts, bet arī izmaiņas sabiedrības attieksmē. Lai veicinātu izpratni par bērnu ar kustību traucējumiem līdztiesības nozīmi demokrātijā, Bērnu slimnīcas fonds, pateicoties EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansējumam, realizē projektu “Es un Tu, Mēs”. Projekta ietvaros radīts četru raidierakstu cikls “Vienādas iespējas visiem”, kā sērijas no 28. aprīļa piektdienās tiek publicētas arī platformās “Youtube” un “Spotify”

Raidierakstu moderatore Anete Bendika pati ir īpašo vajadzību bērna mamma, studijā tiksies ar dažādiem viesiem – gan ekspertiem, gan cilvēkiem ar personīgo pieredzi. Dalībnieki diskutēs par stereotipiem, cilvēku izpratni vai neizpratni par bērnu ar kustību traucējumiem izaicinājumiem, līdztiesību ikdienas dzīves kvalitātē, iekļaujošo izglītību un citām sabiedrības toleranci veicinošām tēmām.

Pirmā raidieraksta viesi ir biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis un sociālantropoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes docente Agita Lūse. Raidījuma centrālā tēma – sabiedrības seja, jeb kāda ir mūsu attieksme pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Māris Grāvis norāda, ka vēl arvien tikai daļa Latvijas sabiedrības pieņem cilvēkus ar invaliditāti kā līdzvērtīgus: “No vienas puses mums ir ļoti paveicies, ka, uz pasaules notikumu fona, dzīvojam miera apstākļos. Tas ir ļāvis rūpēties par sabiedrības attīstību, veicināt toleranci un mācīties būt cilvēcīgiem un izpalīdzīgiem. Tādējādi gan caur valsts sistēmas attīstību, gan caur personīgo pieredzi sabiedrība kļūst iekļaujošāka, lai ikviens cilvēks justos piederīgs un pieņemts. Tomēr tā vēl nav mūsu realitāte. Starp mums ir cilvēki, kuri ir atvērti dažādībai, cilvēcīgi savā attieksmē un arī gatavi palīdzēt savu iespēju robežās. Bet vienlaicīgi ir sabiedrības daļa, kas dzīvo kādā tumšā informācijas burbulī, kurā valda diskriminācija, dažādības noliegšana un vēlme to ignorēt, noslēpt no citu acīm. Ir jārunā gan par labajiem, gan sliktajiem piemēriem, lai izgaismojas realitāte un cilvēcīgums uzvar.”

Nākamajās raidieraksta sērijās gaidāmas diskusijas par to, kā Latvijā veicas cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanu izglītībā, sērijā «Nojauksim robežas»; par to, kas traucē personām ar īpašām vajadzībām iekļauties sabiedrībā, sērijā «Stereotipi», runāsim par bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem iespējamu patstāvīgu un neatkarīgu dzīvi nākotnē, sērijā «Vienādas iespējas - cieņpilna attieksme». Sarunās piedalīsies privātās izglītības iestādes Poga vadītāja Kristīne Apse, psihoterapeits Māris Taube, aktīvās mammas Jana Krūmiņa un Daina Podziņa, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa, VISC Vispārējās izglītības departamenta, speciālās izglītības nodaļas vadītāja Anita Falka, RD Labklājības departamenta, Sociālās pārvaldes priekšnieka vietniece Ruta Klimkāne un Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Rīga” sociālā darbiniece Elza Marcinkeviča - Krūmiņa.

PILNĀS RAIDIERAKSTA SĒRIJAS SKATIES:

 

KLAUSIES: 

__________________________________________________________________________________________________

19. janvāris, 2022

Uzsākts projekts "Es un Tu, Mēs"

Pieprasījums pēc atbalsta bērniem ar kustību traucējumiem tikai pieaug – jau vairākus gadus Bērnu slimnīcas fonds palīdz, līdzfinansējot vai pilnībā finansējot tehniskos palīglīdzekļus. Tagad, pateicoties EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansējumam, tiek uzsākts projekts “Es un Tu, Mēs”, lai iesaistītu sabiedrību ilgtspējīgākas atbalsta sistēmas izveidē! 

Pēdējos trīs gados Bērnu slimnīcas fonds kopumā ir sniedzis atbalstu 108 bērniem ar kustību traucējumiem, turklāt daļa no šiem bērniem atkārtoti saņem finansiālu atbalstu tehniskajiem palīglīdzekļiem, jo bērni aug un katru gadu ir nepieciešams jauns, lielāks tehniskais palīglīdzeklis.

“Visbiežāk pēc palīdzības vēršas saistībā ar dažādu ortožu un ortopēdisko apavu līdzfinansēšanu, jo esošais valsts atbalsts ir nepietiekams un ģimenei ir jāpiemaksā būtiska summa, ko bieži vien ģimenes pašu spēkiem nevar atļauties. No ziedotāju līdzekļiem tiek līdzfinansēti arī bērnu SPIO apģērbi un pilnībā finansētas sēdsistēmas, kurām no valsts budžeta nav paredzēti līdzekļi.  Ar katru gadu lūgumu skaits, ar kuriem vecāki vēršas Bērnu slimnīcas fondā pēc atbalsta saviem bērniem, pieaug. Ja 2019. gadā pēc atbalsta vērsās 24 bērnu vecāki un mērķim tika novirzīti vairāk kā 70 000 eiro, tad 2020. gadā Bērnu slimnīcas fonds atbalstīja jau 39 bērnus vairāk kā 123 000 eiro apmērā, savukārt 2021. gadā atbalsts tika sniegts 45 bērniem, kopumā novirzot vairāk kā 155 000 eiro,” par situāciju pastāstīja Bērnu slimnīcas fonda Projektu un komunikācijas daļas vadītāja Karīna Pētersone.

Redzot atbalsta lūgumu pieaugumu un saprotot, ka atbalstu bērnu tehniskajiem palīglīdzekļiem vajag katru gadu, Bērnu slimnīcas fonds ir uzņēmies realizēt projektu “Es un Tu, Mēs”. Projekta mērķis ir veicināt pilsonisko aktivitāti un līdzdalību politikas dokumentu izstrādē, kā arī lēmumu pieņemšanas procesos, un veicināt izpratni sabiedrībā par bērnu ar kustību traucējumiem līdztiesības būtiskumu demokrātijas attīstībā.

“Mums jau ir veiksmīga un vērtīga pieredze īstenojot projektu, kurā iesaistījām gan speciālistus, gan bērnu vecākus, gan atbildīgās ministrijas un deputātus, kā arī citas nevalstiskās organizācijas, lai veidotu atbalsta sistēmu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST). Līdzīgi vēlamies valsts līmenī pārskatīt atbalsta iespējas bērniem ar kustību traucējumiem, jo, kaut arī atšķirībā no bērniem ar AST šeit jau ir izveidota sistēma, mēs ikdienā redzam, ka tā ir nepilnīga un būtu nepieciešami daudzi uzlabojumi. Arī šoreiz iesaistīsim pēc iespējas plašāku dalībnieku loku, lai rezultātā taptu pārdomāts un kvalitatīvs reformu plāns, kas varētu nodrošināt bērniem un viņu ģimenēm pilnvērtīgu atbalstu,” projekta ieceri komentēja Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

Projekts tiek realizēts no 01.12.2021. līdz 30.11.2023.  Projekta laikā tiks īstenotas tādas aktivitātes kā:

  • Aptaujas vecākiem, kuru bērni ir ar kustību traucējumiem “Tehnisko palīglīdzekļu realitāte Latvijā ”, “Es sabiedrībā”;
  • Diskusiju un domnīcu cikls:  “Rodam risinājumu”, uz kurām tiks aicinātas visas iesaistītās puses (ministrijas, valsts institūcijas, tehnisko palīglīdzekļu izgatavotāji, vecāku pārstāvji, nevalstiskās organizācijas);
  • Podkāstu cikls: “Vienādas iespējas visiem”;
  • Kopīgs projektā iesaistīto pušu izstrādāts Tehnisko palīglīdzekļu reformas plāns 2024.-2027. gadam, kurā definēts esošās situācijas raksturojums, problēmas izklāsts, turpmākais rīcības plāns un sasniedzamie rezultāti;
  • Kampaņa “Vecāki kā savu bērnu aizstāvji”;
  • Starptautiska konference “Bērni ar kustību traucējumiem kā līdzvērtīga sabiedrības daļa”.

Projekta rezultātā tiks veicināta sabiedrības izpratne par bērnu ar kustību traucējumiem izaicinājumiem, līdztiesību ikdienas dzīves kvalitātē un iekļaujošu attieksmi demokrātiskā sabiedrībā. Tāpat projekta ietvaros tiks nodrošināta sabiedrības interešu aizstāvība konkrētā sociālā jomā ar mērķi stiprināt Satversmē noteiktās demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Projekta rezultātā tiks izstrādāts Tehnisko palīglīdzekļu reformas plāns 2024.-2027. gadam, kurš tiks iesniegts atbildīgajās ministrijās.

Papildu informācija:

Karīna Pētersone

Projektu un komunikācijas daļas vadītāja

karina@bsf.lv