X
A A A A A
-A A A+

2016. gada atskaite

Pateicība par atbalstu Bērnu slimnīcai 2016 gadā! Bērnu slimnīcas mazo pacientu, viņu vecāku un darbinieku vārdā sakām sirsnīgu paldies par Jūsu ziedojumu Bērnu slimnīcai!

Atbalsts Bērnu slimnīcas pacientiem:

 • sniedzām atbalstu kopumā 352 bērniem, t.sk.:
  • atbalsts 128 Bērnu slimnīcas pacientiem, kuru veiksmīgai ārstēšanai bija nepieciešami papildus izmeklējumi, kādus nevarēja nodrošināt Latvijā, medikamenti, kuri nebija valsts apmaksāti, vai arī bērna veselības stāvoklis bija tik sarežģīts un smags, ka ārstniecību bija nepieciešams turpināt ārpus Latvijas;
  • apmaksāta medicīniskās palīdzības saņemšana ārpus Latvijas vairāk 50 Bērnu slimnīcas pacientiem. Izdevumi par bērna ārstēšanos ārvalstīs ietver pacienta, viņa pavadošās personas un ārstējošā ārsta transporta un uzturēšanās izdevumus, ceļa izdevumus braucienam uz pēcoperācijas kontroli (reizi gadā pēc transplantācijas);
  • atbalsts speciālās pārtikas iegādei 45 bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz pat 2,5 gadiem. Katram no šiem bērniem speciālo pārtiku ir nozīmējis ārstējošais ārsts, balstoties uz medicīniskām indikācijām, kas nozīmē, ka bērna attīstība un dzīve konkrētajā laika periodā nav iespējama bez šīs pārtikas;
  • nodrošināta palīdzība 116 bērniem, kuriem tā bija nepieciešama veselības vai dzīves kvalitātes uzlabošanai arī pēc ārstēšanās Bērnu slimnīcā - labdarības akcijas Eņģeļi pār Latviju ietvaros;
  • dota iespēja palīdzēt Markusam, Kasparam, Montai un Katrīnai atgūt veselību un spēju patstāvīgi kustēties akcijas Labestības dienas ietvaros;
  • nodrošināta nokļūšana mājās mazajiem pacientiem no 46 ģimenēm, kopumā 133 braucienu reizes, visas Latvijas robežās. Ārsti, rūpīgi sekojot līdzi bērna veselības stāvoklim, cenšas pēc iespējas biežāk ļaut bērnam doties mājup. Jo īpaši svarīgi tas ir ilgstoši un smagi slimojošiem pacientiem, kuri šajā, sev grūtajā dzīves brīdī, ļoti vēlas būt vidē un ar cilvēkiem, kas viņus emocionāli balsta – tas ir – būt mājās - brīžos, kad starp ārstēšanās posmiem tas ir iespējams;
 • atbalstījām Bērnu slimnīcas bijušo pacientu dalību Starptautisko Bērnu uzvarētāju Spēlēs Maskavā, kas ir unikālas sporta sacensības bērniem, kuri pārcietuši onkoloģisku saslimšanu;
 • atbalstījām profesoru, bērnu ķirurgu Prof.Risto Rintalas un Seppo Taskinena no Helsinkiem vizīti Bērnu slimnīcā, lai sadarbībā ar Latvijas kolēģiem veiktu sarežģītas operācijas Bērnu slimnīcas pacientiem. Profesora honorāru, ceļu un naktsmītni sedza Bērnu slimnīcas fonds;
 • atbalstījām prof. Eugene Minevich no Sinsinati, OH, ASV vizīti Bērnu slimnīcā, veicot gan paraugoperācijas, gan vadot lekciju ciklu slimnīcas ārstiem, gan arī konsultējot citus Bērnu slimnīcas pacientus ar līdzīgām veselības problēmām. Kopā ar prof. E. Minevich pirmo reizi Latvijā tika veiktas divas augstākās sarežģītības operācijas - urīnpūšļa palielināšanu ar saturēšanas mehānisma izveidošanu pacientiem ar komplicētu iedzimtu uroģenitālu pataloģiju;
 • uzsākām atbalsta programmas izveidi ģimenēm ar aknu transplantātu. Šobrīd tiek apzināts, kas visvairāk nepieciešams mūsu pacientiem. Kā pirmais solis ir apņemšanās segt psihologa konsultāciju kursu dzīvesvietā gan pacientiem, gan donoriem. Tālākajā programmas posmā ģimenes regulāri tiks pulcinātas kopā, lai noskaidrotu pacientu ieinteresētību un vajadzības – vai tās būtu regulāras tikšanās reizes ar mediķu un psihologu līdzdalību, vai nometnes ģimenēm, jo nereti tieši mazie brāļi un māsas ir tie, kuriem nepieciešams tikpat liels atbalsts, ja viņa radinieks ir bērns ar ļoti nopietnu saslimšanu.

Atbalsts Bērnu slimnīcas vides uzlabošanai:

 • pabeidzām Bērnu slimnīcas Hematoonkoloģijas nodaļas jauno telpu rekonstrukciju. Novembrī Bērnu slimnīcas Hematoonkoloģijas nodaļas mazie pacienti uzsāka ārstēšanos jaunajās nodaļas telpās, kuras šobrīd ir aprīkotas ar visu nepieciešamo, lai nodrošinātu bērniem profesionālu ārstniecību un patīkamu, ērtu un slimības profilam atbilstošu vidi;
 • Bērnu slimnīcas novietnē Gaiļezers radījām jaunu rotaļu un atpūtas laukumu bērniem ar kustību traucējumiem! Jau pavasarī, kad nokusīs sniedziņš, bērniem būs iespēja pilnvērtīgi pavadīt laiku ārpus ierastās palātas un nodaļas telpām;
 • rekonstruējām un labiekārtojām Bērnu slimnīcas atpūtas laukumu Torņkalna novietnē;
 • Bērnu slimnīcas poliklīnikā atklāt dzīvespriecīgu un mājīgu stūrīti, kur bērni varēs rotaļāties, gaidot ārsta vizīti. Pārsvarā bērni dodoties uz slimnīcu ir uztraukušies un nobijušies, tāpēc ļoti svarīgi pirmo iespaidu par slimnīcu radīt pozitīvu, lai jau no pirmā brīža bērni justu, ka par viņiem šeit rūpējas;
 • sagādāt aprīkojumu Psihiatrijas klīnikai, tai skaitā Psihodiognostikas materiālus, Mākslas terapijas aprīkojumu, Ergoterapijas inventāru, Mūzikas terapijas inventāru, kā arī Logopēda darbam nepieciešamo aprīkojumu. Mūsu speciālisti ļoti seko līdzi jaunākajām ārstniecības metodēm un cenšas bērniem izmantot pēc iespējas mazāk medikamentozo terapiju (proti, zāles), bet palīdzēt ar alternatīvām ārstniecības metodēm, kas bērniem ir daudz patīkamākas un nodara mazāku ļaunumu ilgtermiņā;
 • Bērnu slimnīcas bibliotēkā realizēt ļoti svarīgu un līdz šim nebijuši projektu vājredzīgajiem pacientiem. Projekta ietvaros iekārtota ērta un droša, speciāli šiem bērniem pielāgota vieta, izstrādāta tiflopedagoģiska programma, bibliotekāres un brīvprātīgie darbinieki tika apmācīti tās īstenošanā, ir iegādāts speciālais materiāls un uzsākta izstrādātās programmas īstenošana;
 • par godu Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai rīkojām jau otros Dārza svētkus mazajiem pacientiem, viņu vecākiem un slimnīcas personālam, lai kopā ar Latvijas pavāriem radītu svētkus un piemēru, ka veselīgs ēdiens ir arī ļoti garšīgs un viegli pagatavojams;
 • jau 4. reizi sagatavojām un izdevām uzdevumu grāmatu Veseļojies ar prieku mazajiem pacieniem. Šogad grāmatiņas tapšanā piedalījās dažādi interešu pulciņi, sarūpējot katrs savu uzdevumu. Ceram, ka kādam pacientam, ārstējoties slimnīcā un risinot uzdevumus, radīsies interese par šahu, fotografēšanu vai kādu citu aizraujošu nodarbi;
 • labiekārtojām īpašu Mācību virtuvi pacientiem ar cukura diabētu un lieko svaru abās Bērnu slimnīcas novietnēs. Adipozitātes programma pusaudžiem Bērnu slimnīcā tiek organizēta no 2014. gada. Nodarbības par uzturu līdz šim notika tikai teorētiskā līmenī, taču šobrīd regulāri notiek praktiskas nodarbības pacientiem un viņu vecākiem par uztura jautājumiem. Projekta ietvaros tika izgatavota virtuves iekārta, sagādāti dažādi virtuves piederumi un apmācības materiāli;
 • Bērnu slimnīca Gaiļezera novietnē atklājām jaunas telpas bērniem ar īpašām vajadzībām Atelpas brīdis. Bērni te varēs uzturēties gadā līdz pat 45 dienām, kamēr tos aprūpē mediķi un pedagogi, tādejādi nedaudz atslogojot to vecāku ikdienu, kuriem diendienā jārūpējas par atvasi ar īpašajām vajadzībām. Centrā darbosies sociālie audzinātāji, māsu palīgi, speciālais pedagogs, sociālais darbinieks, medicīnas māsa;
 • sagādājām 38 gultas mazo pacientu vecākiem, kas ļaus nodrošināt daudz komfortablāku palikšanu palātās pa nakti. Slimnīcā lielāko bērnu vecāki (virs 5 gadu vecuma) ir laipni aicināti pa dienu uzturēties pie bērna, bet nakti pavadīt Vecāku māja, lai kvalitatīvi atpūstos un nākamajā dienā varētu sniegt nepieciešamo atbalstu bērnam. Savukārt māmiņa vai pavadošā persona paliek slimnīcā pie bērna līdz piecu gadu vecumam arī pa nakti, iepriekš to saskaņojot ar slimnīcas personālu, un pie nosacījuma, ja palātā ir brīva gulta;
 • sagādājām evakuācijas palagus 36 nodaļas gultām ugunsdrošības prasību nodrošināšanai. Evakuācijas palags ir paredzēts tam, lai, izceļoties ugunsgrēkam, ātri varētu evakuēt pacientus, kas nevar piecelties no gultas;
 • uzsākām dažādu informatīvo materiālu atjaunošanu par onkoloģiskām un hematoloģiskām saslimšanām, lai bērni un vecāki saprotamā un pārskatāmā veidā varētu iegūt informāciju par sagaidāmo ārstniecības procesu, dažādām procedūrām un citiem svarīgiem jautājumiem, kas rodas saskaroties ar diagnozi - vēzis;
 • izstrādājām onkoloģijas nodaļas atbalsta programmu, kurā iekļauti jau līdz šim nodrošinātie atbalsta pasākumi, nesen ieviestie, nepieciešamie uzlabojumi no slimnīcas puses, kā arī ieceres, kurām nepieciešams finansiāls atbalsts;
 • uzsākām ugunsgrēka atklāšanas un izziņošanas sistēmas vadības centra izveidi novietnē Torņakalns;
 • nodrošinājām ar vienotu TV apraides sistēmu abas slimnīcas novietnes. Ir iegādāti un vienotā sistēmā slimnīcā izvietoti 45 TV. Sistēmas ieviešana nodrošina iespēju bērniem, kas ilgstoši atrodas slimnīcā, nodaļu rotaļu istabās un palātās skatīties TV pārraides vai izmantot internetu. Centralizētā apraides sistēma dod iespēju, nepieciešamības gadījumā, to izmantot arī iekšēju paziņojumu un citas pacientiem nepieciešamas informācijas pārraidei slimnīcā. Kopēja TV apraides sistēma ir centralizēti vadāma un pārraugāma, līdz ar to papildus nenoslogo medicīnas personālu ar nepieciešamību to uzraudzīt.
 • sagādājām bērnu attīstības galdiņus un krēsliņus Ģenētikas mājā, kas nepieciešami, lai konsultācijas laikā vērotu bērna attīstību: uzbudinātību, uzmanības noturēšanu un motoriku;
 • atbalstījām sienu gleznojumu tapšanu 4.nodaļas telpās, lai padarītu slimnīcas vidi bērniem  un viņu vecākiem draudzīgāku un mājīgāku;
 • sagādājām dīvānu Intensīvās terapijas klīnikas atpūtas un mācību telpai, kur tiek risinātas individuālas sarunas ar vecākiem psihologa vai psihoterapeita klātbūtnē;
 • sagādājām sienas spoguļus pieņemšanas kabinetos kvalitatīvai bērnu motorās attīstības novērtēšanai pēc Minhenes, Hamersmita shēmām; palīglīdzekļus fizioterapeitam bērnu attīstību veicinošām nodarbībām un novērošanai; Bērna psihomotorās attīstības novērtēšanas palīglīdzekļu komplektus; tehniskos materiālus pieņemšanas kabinetiem, dokumentācijas sistematizēšanai un uzglabāšanai;
 • aprīkojām Dienas stacionāra uzgaidāmās telpas, kā arī Intensīvās terapijas un Jaundzimušo intensīvās terapijas atpūtas istabu mēbeles, lai vecāki varētu komfortablāk justies, gaidot bērnus pēc izmeklējumiem, operācijām un citām procedūrām. Līdzīgi esam varējuši uzlabot apstākļus arī jaunajām, topošajām māmiņām Ģenētikas nodaļā Vienības gatvē, savukārt Gaiļezera novietnē esam iekārtojuši bērnu barošanas telpu un atpūtas un rotaļu telpu bērniem;
 • sagādājām 500 krāsainas spilvendrānas, lai papildinātu to skaitu un uzlabotu vizuālo palātu  noformējumu;
 • sagādājām materiālus interešu izglītības darbam ar Bērnu slimnīcas pacientiem;

Atbalsts ārstniecisko pakalpojumu attīstībai un kvalitātes uzlabošanai:

 • savācām nepieciešamos līdzekļus, lai uzsāktu priekšlaikus dzimušo bērnu aprūpes programmu Drošais apmetnis. Programmas mērķis ir uzlabot šo bērnu veselības stāvokli ilgtermiņā un nodrošināt viņu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, tai skaitā samazināt invaliditāti starp bijušajiem priekšlaikus dzimušajiem pacientiem. Priekšlaikus dzimušo bērnu aprūpes programma kopš 2016. gada 1. janvāra ir valsts apmaksāts pakalpojums;
 • sarūpējām rehabilitācijas aprīkojumu, kas turpmāk palīdzēs bērniem veseļoties. Ar ziedotāju atbalstu Gaiļezerā ir sagādāts divu veidu aprīkojums - velotrenažieri un skrejceliņš palīdzēs bērniem atgūties no ekstremitāšu traumām un sekmēs fiziskās izturības uzlabošanu- īpaši bērniem ar kustību traucējumiem un lieko svaru. Savukārt vertikalizators un sēdēšanas palīgierīces ļaus bērniem ar kustību traucējumiem veiksmīgāk iesaistīties rehabilitācijas procesā iekļautajās nodarbībās un apgūt pašaprūpes iemaņas, kā arī mazinās kontraktūru un osteoporozes riskus;
 • sagādājām 55 funkcionālas gultas un skapīšus pacientiem, kas atvieglo bērnu pašsajūtu, jo īpaši smagos ārstniecības periodos, kad ir gultas režīms un ir apgrūtinoša ikviena kustība;
 • uzsākām Nozokomiālo infekciju uzraudzības programmas izveidi, kuras mērķis būs raksturot Jaundzimušo ITN nozokomiālo infekciju rādītājus un riska faktorus, identificēt un analizēt infekciju uzliesmojumus ar mērķi tos mazināt. Uzraudzība tiks veikta visās Latvijas Jaundzimušo ITN – Rīgā (3), Jēkabpilī, Valmierā un Liepājā;
 • nodrošinājām apmaksu Inhalējamo slāpekļa monoksīdu (iNO) terapijai, kas nepieciešama pacientiem ar bīstami paaugstinātu plaušu artērijas (jeb mazā asinsrites loka) asinsspiedienu. Šāds stāvoklis ir dzīvībai bīstams, jo traucētas plaušu asinsrites dēļ nenotiek normāla asiņu apskābekļošana un var iestāties labās sirds puses mazspēja. iNO izmanto jaundzimušo elpošanas mazspējas ārstēšanā gadījumos, kad bīstami paaugstināts plaušu asinsspiediens, kā arī pēc kardioķiruģiskām operācijām, kad ir liels risks attīstīties paaugstinātam plaušu asinsspiedienam un/vai labās sirds mazspējai. Šobrīd valsts šo terapiju neapmaksā;
 • sagādājām 15 infūzijas statīvus pulmanoloģijas nodaļai;
 • sagādājām neiroķirurģisko pacientu vajadzībām endoskopijas iekārta galvas pataloģiju ārstēšanai. Intrakraniālā neiroendoskopijas sistēma LOTTA palīdzēs veikt neiroķiruģiskas operācijas ar endoskopijas metodi, kas ir mazinvazīva metode, mazāk traumatiska, ar īsāku atveseļošanās periodu;
 • sagādājām komforta aprūpes siltuma nodrošinošu gultu Neonatoloģijas nodaļai (siltuma padeve no apakšas caur siltuma matraci un siltumu izstarojoša lampa no augšas), kā arī LED fototerapijas lampu paaugstināta netiešā bilirubīna izvadei, bērnam atrodoties inkubatorā vai siltuma gultā;
 • sagādājām testu materiālus Bērnu slimnīcas Psihiatrijas klīnikas bērnu psihiatru un klīnisko psihiatru darbā ar autisma pacientiem. Materiāli ir nepieciešami kvalitatīvai un precīzai izmeklēšanai, traucējumu atpazīšanai un saslimšanas smaguma pakāpes noteikšanai;
 • sagādājām kapnogrāfijas moduli un CO2 mērījumu nodrošināšanu esošajam ventilatoram, kas nodrošinātu nepārtrauktu mākslīgi ventilējamu pacientu izelpas monitorēšanu, kas īpaši nozīmīgi galvas traumu pacientiem un pacientiem pēc kardioķirurģiskām operācijām;
 • sagādājām 3D zondi (xMatrix X6-1) un programmatūru (Live 3D programma, QLAB kvalifikācijas programma 3DQ) ultrasonogrāfijas iekārtai, lai uzlabotu slimnīcas Medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnikas rīcībā esošās ultrasonogrāfijas iekārtas izmeklējumu kvalitāti  un paplašinātu tās iespējas;
 • sagādājām radioloģijas dienesta atbalstam aizsarglīdzekļi (43 gab.), kas nepieciešami, lai pēc iespējas samazinātu personāla un pacientu saņemtā jonizējošā starojuma devu;
 • sagādājām gēla pozicionēšanas līdzekļus Operācijas blokam (68 gab.), kas nepieciešami izgulējumu profilakses nodrošināšanai;
 • sagādājām FagoFlowEX diagnostikas komplekti laboratorijas vajadzībām, kas nepieciešams smagu imūndeficīta stāvokļu diferenciāldiagnozes procesam;
 • sagādājām ierīces neirologa darba nodrošināšanai -Oftalmoskops Pan Optic un Tunning fork;

Atbalsts Bērnu slimnīcas personāla izaugsmei:

 • atbalstījām ārstu, medmāsu, kā arī slimnīcas atbalsta personāla izaugsmi, sedzot starptautisku kongresu, konferenču, apmācību dalības maksas, ceļa un dzīvošanas izdevums un honorāru pieredzes apmaiņas programmās, ja kāds speciālists brauc pie mums, kā arī sarūpējot un abonējot izglītojošus izdevumus;
 • pateicoties Rīgas Domes finansējumam, realizējām projektu Draudzības kods, kura mērķis ir sekmēt iecietību un novērst jebkādu diskrimināciju, ar kādu var saskarties Bērnu slimnīcas pacienti un viņu vecāki ārstniecības procesā vizuāli citādāka vai neierasta izskata un izturēšanās. Projekta ietvaros tika apmācīti gan Bērnu slimnīcas darbinieki, gan Vecāku mājas brīvprātīgie darbiniekus, piedāvājot tiem ne tikai apgūt vai papildināt prasmes un zināšanas specifiskam darbam Bērnu slimnīcas nodaļās, bet arī radošas, lietderīgas, personību pilnveidojošas neformālās izglītības un brīvā laika aktivitātes, kas sagatavotu tos atbalsta sniegšanai un brīvprātīgajam darbam multikulturālā vidē;
 • pabeidzām EEZ finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu Bērniem draudzīga sabiedrība, kura ietvaros tika izstrādāts sociālo pakalpojumu modelis par VM sniegtajiem pakalpojumiem, sagatavoti bukleti par Vecāku māju un par bērniņa zaudēšanu. Projekta ietvaros tikai organizēti semināri aprūpes personālam un VM brīvprātīgajiem, papildinot zināšanas par komunikāciju un saskarsmes prasmēm, kā arī mātes piena lomu priekšlaikus dzimuša bērna attīstībā, un dalībnieki tika iepazīstināti ar apzinātības praktizēšanu. Lai mazinātu izdegšanas sindromu, notika 12 Balinta grupas nodarbības BKUS pacientu atbalsta personālam;
 • atbalstījām Baltijas hematoloģijas konferenci, kuras ietvaros ar Bērnu slimnīcas fonda atbalstu tika organizēta arī atsevišķa programma bērnu hematoonkologiem no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Somijas, Ungārijas un Zviedrijas. Baltijas hematoloģijas konference tiek organizēta ik pēc diviem gadiem. Iespēju satikties un dalīties pieredzē novērtē visi ārsti;
 • atbalstījām Bērnu slimnīcas organizētu konferenci Pacientu drošība klīniskajā praksē - realitāte un izaicinājumi 21. gadsimtā. Konferencē piedalījās ārsti no Anglijas un Nīderlandes, kuri aktīvi darbojas pacientu drošības jomā gan savā valstī, gan starptautiskā līmenī. Konferenci apmeklēja ~ 600 ārstniecības personas un citi veselības aprūpes jomā strādājošie, administratori un kvalitātes vadītāji, studējošie, topošie un esošie juristi, žurnālisti, pacientu organizāciju pārstāvji un citi interesenti;
 • organizējām konferenci Apzinātības prakse veselības aprūpē - kā veselības aprūpes speciālisti var palīdzēt sev un pacientiem un tai sekojošajās meistarklasēs, kuras vadīja Eiropas Apzinātības Centra dibinātājs Pols Grosmans (Paul Grossman), Dr.Phil., un Gabriela Geigere-Štāpele (Gabriele Geiger-Stapel), Dr.Med., kura darbojas savā psihoterapijas un psihosomatiskās medicīnas praksē Freiburgā (Vācijā), kā arī Indra Majore-Dūšele, Mg.Psych, Mg.Ves.Apr., deju un kustību terapeite, psiholoģe-psihoterapeite un viena no centra Miervidi dibinātājām. Konferencē bija iespēja uzzināt pierādījumos balstītu informāciju par apzinātības prakses saistību ar medicīnu un veselības aprūpi, kā arī uzklausīt profesionāļus, kuri nodarbojas ar ilggadīgu apzinātības prakses pētniecību un praktizēšanu. Konferences laikā notika praktiskās nodarbības un meistarklases;
 • atbalstījām HOPE programmu arī šogad – 2016.gada tēma ir Kvalitāte visupirms! Izaicinājumi mainīgajā slimnīcu un veselības aprūpes vidē. HOPE Programma ilga no 28. aprīļa līdz 28. maijam. Mūsu slimnīcā šīs programmas ietvaros tika uzņemtas divas māsas- vadītājas no Spānijas. Programmas realizēšanā piedalījās Veselības ministrija, Veselības inspekcija, Pacientu Ombuds, P.Stradiņa KUS, RAKUS, Dzemdību nams un Jūrmalas slimnīca. HOPE programmas ietvaros pieredzes apmaiņā devās divi mūsu speciālisti- uz Dāniju devās Dr. Džeims Rozītis un uz Austriju Dr. Ieva Eglīte;
 • atbalstījām Laparoskopijas semināru Bērnu ķirurģijā;
 • sagādājām grāmatas - Pediatric Allergy: Principles and Practice, 3e, Pediatric Evaluation of Disability Inventory, kā arī Hodson and Geddes' Cystic Fibrosis.

Sirsnīgs paldies ikvienam ziedotājam un visiem, kuri paši organizēja pasākumus ar mērķi atbalstīt Bērnu slimnīcu un mazos pacientus – gan skolēni, gan bijušo pacientu vecāki, gan līdzcilvēki un darba kolēģi – jūsu rūpes un palīdzība mums ir ļoti svarīga un mēs to no sirds novērtējam!