Nodokļu atvieglojumi

Nodokļa maksātājs, kas veicis ziedojumu*, ir tiesīgs veikt vienu no minētajām nodokļa atvieglojuma saņemšanas iespējām un to piemērot visā gada pārskatā:

  1. saņemt uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) atlaidi 75% apmērā no ziedotās summas (Likums par „Uzņēmuma ienākuma nodokli” 20. pants), bet nepārsniedzot 20% no nodokļa kopējās summas;
  2. neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
  3. neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI.

* Par ziedojumu ir uzskatāma manta vai finansiālie līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod Bērnu slimnīcas fondam tā statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.

** Par ziedojumu ar pretpienākumu neuzskata ziedojumu veicēja nosaukuma (arī uzņēmuma zīmola) iekļaušanu ziedotāju sarakstā, ja katra atsevišķa ziedotāja nosaukuma (arī uzņēmuma zīmola) izvietojums nepārsniedz 1/20 no teksta laukuma.

Nodokļa atlaidi nepiemēro, ja:

  • ir nodokļa parāds;
  • ziedojuma mērķī ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis;
  • ziedojums veikts ar atlīdzības raksturu.

Lai saņemtu nodokļa atlaidi:

  • jāaizpilda uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu
  • deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā

Dokumenti, kas jāiesniedz VID:

  • Finanšu ministrijas lēmuma kopija par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu Bērnu slimnīcas fondam
  • dokumenti, kas apliecina Bērnu slimnīcas fondam ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums, kas juridiskajai personai ir jāsaglabā piecus taksācijas gadus)

 

Par ziedojumu iespējams noslēgt līgumu!