X
A A A A A
-A A A+

2020. gada atskaite

2020. gadā Bērnu slimnīcas fonds ziedojumos un dotācijās piesaistīja 1 634 878 EUR, ar kā atbalstu īstenoja daudzus bērnu veselībai un labsajūtai svarīgus projektus Bērnu slimnīcā, kā arī palīdzēja vairāk nekā 900 bērniem uzlabot veselību.

Uzlabojumi Bērnu slimnīcas infrastruktūrā un aprīkojumā

 • Tika aprīkota jauna Bērnu slimnīcas virtuve, kā arī izveidota jauna ēdināšanas koncepcija, piesaistot sadarbības partnerus, kuri ikdienā slimnīcas pacientu maltītēm piegādā svaigu un veselīgu pārtiku;

 • Labiekārtots sporta pedagoģijas kabinets, rotaļu istabas;

 • Sarūpēti atpūtas krēsli bērnu vecākiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības observācijas nodaļā;

 • Izveidota Mazo dakterīšu skola vai Spēļu terapijas kabinets, kas turpmāk palīdzēs mazajiem pacientiem caur spēļu terapiju mazināt bailes no gaidāmajā medicīniskajām manipulācijām;

 • COVID-19 pandēmijas ietvaros tika veikti vairāki svarīgi pasākumi un sagādātas dažādas lietas, lai mazinātu riskus tiem pacientiem, kuriem ir īpaši pazemināta imunitāte, piemēram, Reanimācijas un Onkoloģijas nodaļas pacientiem;

 • Iegādāti papildu skābekļa aparāti, vienreizējie halāti, dažāda veida aizsargmaskas, fonendoskopi, IT tehnika attālināto konsultāciju nodrošināšanai, web kameru komplekti, siltas maltītes Bērnu slimnīcas darbiniekiem, pārtikas produkti pacientiem. Iespēja lietot bezmaksas mobilos sakarus, transporta pakalpojumi un citas svarīgas lietas, kas gan slimnīcas paaugstināta riska darbiniekiem un pacientiem samazināja iespēju nokļūt saskarē ar vīrusu.

Bērnu slimnīcas fonds turpināja atbalstīt Bērnu slimnīcas medicīnas personālu, apmaksājot apmācības un atbalstot stipendijas rezidentiem, ar mērķi piesaistīt Bērnu slimnīcai labākos speciālistus, kas bērniem sniegs valsts apmaksātus pakalpojumus.

Fonda izveidotajā Bērnu un pusaudžu resursu centrā sadarbībā ar Labklājības ministriju un Veselības ministriju, kā arī ar ziedotāju atbalstu turpinājām siegt palīdzību pusaudžiem ar dažādām mentālās veselības grūtībām un viņu vecākiem. 2020. gadā palīdzību saņēma vairāk nekā 650 pusaudži! 

Turpinājām nodrošināt Bērnu slimnīcas fonda Vecāku mājas darbu un sniegto atbalstu pacientu vecākiem. 2020. gadā mājā nakšņoja un atbalstu saņēma 440 vecāki, bērni vai citi ģimenes locekļi. 

Bērnu slimnīcas fonds jau 13. gadu turpināja ilggadējo labdarības akciju Eņģeļi pār Latviju, kuras ietvaros tika nodrošināta palīdzība vairāk nekā 400 bērniem, kuriem bija nepieciešams atbalsts pēc ārstēšanās Bērnu slimnīcā.

2020. gadā Bērnu slimnīcas fonds īstenoja vēl divas labdarības akcijas:

 • “Es apņemos”, kas tika realizēta sadarbībā ar Latvijas Televīziju un Eiropas Attīstības un Rekonstrukcijas bankas Kopienas iniciatīvu, un kuras ietvaros tika vākti ziedojumi bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Akcijas ietvaros palīdzību saņēma bērni;

 •  “Labas gribas kilometri”, kas tika īstenota sadarbībā ar Rimi Riga Marathon un Latvijas Televīziju un kuras ietvaros tika vākti līdzekļi bērniem ar kustību traucējumiem. 

 • Šo akciju ietvaros Bērnu slimnīcas fonds varēja sniegt palīdzību vairāk nekā 40 bērniem.

Paralēli Bērnu slimnīcas fonds turpināja jau vairākas iesāktas iniciatīvas:

 • Nodrošināja Bērnu intensīvās terapijas ceļveža otrā izdevuma izdošanu un grāmatiņas “Veseļojies ar prieku”, kas tiek iedota katram slimnīcas pacientam, izdošanu;

 • Sarūpēja planšetes, austiņas, video spēļu konsoles Onkoloģijas pacientu vajadzībām;

 • Visa gada laikā nodrošināja dažādu gadskārtu pasākumu norisi un sagādāja dāvaniņas pacientiem.

Jauna un ļoti vērtīga iniciatīva tika uzsākta sadarbībā ar Latvijas Bērnu onkoloģijas fondu – Palīdzības programma onkoloģijas nodaļas pacientu ģimenēm, nodrošinot ikmēneša finansiālu pabalstu.

Papildus, pateicoties ziedojumam no Latvijas Bērnu onkoloģijas fonda un tā vadītāja Džona Martina Tallija, 2020. gadā Bērnu slimnīcas fonds uzsāka jaunu projektu onkoloģijas pacientu atbalstam “Standarta procedūru izstrāde bērnu ļaundabīgo audzēju molekulārai raksturošanai”, nodrošinot pieejamību jaunākajām diagnostikas metodēm audzēja gēnu sekvenēšanas jomā.

Sociālais atbalsts smagi slimu bērnu ģimenēm

Ņemot vērā, cik sarežģīta un ilgstoša ir bērnu ar onkoloģisku saslimšanu ārstēšana un cik emocionāli un fiziski smags ir šis ārstniecības process gan pacientam, gan viņa ģimenei, Bērnu slimnīcas fonds, pateicoties Labklājības ministrijai un Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai, uzsāka jauna projekta īstenošanu – “Holistisks un multidisciplinārs atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem". 2020. gadā programmā sniedzām atbalstu 21 ģimenei, nodrošinot dažādu speciālistu palīdzību un īstenojot vairākas aktivitātes, kas uzlabo psihoemocionālo un fizisko veselību, ļaujot veiksmīgāk pārvarēt ārstniecības procesu stacionārā. Projektā ir iesaistīta Bērnu slimnīcas fonda izveidotā un vadītā Vecāku māja, kas turpina pildīt savu pamata funkciju un ir kā atbalsta punkts Bērnu slimnīcas pacientu vecākiem.

Taču vislielākais ieguldījums, kā ierasts, tika veikts bērnu ar veselības problēmām individuālam atbalstam:

 • 212 bērni saņēma palīdzību arkārtas gadījumos, piemēram, sedzot ceļa izdevumus uz ārvalstīm, apmaksājot valsts neapmaksātos medikamentus, sūtot analīzes uz ārvalstu laboratorijām, sedzot valsts neapmaksātus medicīniskus pakalpojumus;

 • 238 bērniem ar autiskā spektra traucējumiem sniedzām atbalstu, piemēram, finansējot viņu ABA terapijas un logopēdu nodarbības, kā arī apmaksājot ADOS testus;

 • 39 bērni ar dažāda veida kustību traucējumiem ar mūsu atbalstu saņēma dažādas ortozes, SPIO apģērbu un citus palīglīdzekļus, kas nepieciešamas bērna dzīves kvalitātes uzlabošanai;

 • 410 bērniem, kuri ilgstoši ārstējas Bērnu slimnīcā, programmas “Braucam mājās” ietvaros tika nodrošināts transports vai segti ceļa izdevumi – visbiežāk Hematoonkoloģijas nodaļas pacientiem;

 • Nepieciešamais atbalsts tika sniegts arī diviem bērniem ar kardioloģiskām saslimšanām un 29 bērniem ar diabētu.

Liels paldies par atbalstu un iespēju piedalīties bērnu veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanā! 

Infografika: Janvāra mēneša atskaite

Infografika: Februāra mēneša atskaite

Infografika: Marta mēneša atskaite