X
A A A A A
-A A A+

Vēsture

Neatkarīgs nodibinājums „Bērnu slimnīcas fonds” darbojas kopš 2001. gada 31. janvāra.

Tā dibinātāji ir septiņas privātpersonas, to vidū seši pazīstami un sabiedrībā atzīti Bērnu slimnīcas ārsti.

Fonda valdē ir trīs cilvēki, no kuriem viens uz gadu tiek ievēlēts par valdes priekšsēdētāju.

Fondam valsts ir piešķīrusi sabiedriskā labuma statusu – ziedotājam pienākas LR likumdošanā paredzētās nodokļu atlaides.

Fonda mērķi un darbības virzieni:

  • atbalstīt BKUS attīstību visās slimnīcas novietnēs;
  • veicināt finanšu līdzekļu un citas palīdzības piesaisti, lai slimnīcā uzlabotos sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitāte, slimnīcas vide un atmosfēra;
  • radīt pacientiem, viņu vecākiem un apmeklētājiem komfortablu, profesionālu vidi;
  • sniegt palīdzību BKUS pacientiem, ja nepieciešama rehabilitācija vai ārstēšanās ārpus Latvijas;
  • sniegt atbalstu bijušiem BKUS pacientiem, kuriem nepieciešama papildus palīdzība pilnvērtīgas dzīves nodrošināšanai veselības jomā;
  • sniegt palīdzību pacientu vecākiem un tuviniekiem, lai veicinātu atbalstu ģimenei krīzes brīdī;
  • atbalstīt personāla tālākapmācību un pieredzes apmaiņu.