X
A A A A A
-A A A+

Atbalsts Ukrainai

__________________________________________________________________________________________________

9. janvāris, 2023

Tapušas 15 animācijas īsfilmas "Karš Ukrainā bērna acīm"

Bērnu slimnīcas fonds ir izveidojis 15 animācijas filmiņas no zīmējumiem, kuros Ukrainas bēgļu bērni apraksta un zīmē savus pārdzīvojumus par karā redzēto, kā arī beigās parāda savu optimistisko skatījumu – kā vēlētos redzēt šī stāsta beigas.

Zīmējumu autori ir Ukrainas bēgļu bērni, kuri ir saņēmuši psiholoģisko atbalstu pie Bērnu slimnīcas fonda algotās Ukrainas psiholoģes Natālijas Urusas bēgļu atbalsta centros. Caur zīmējumiem bērni ir pastāstījuši par savu smago pieredzi, piedzīvojot kara šausmas un bēgļu gaitas. Taču visiem stāstiem ir laimīgas beigas, kādas katrs bērns vēlētos un iztēlojas. Animācijas filmiņu zīmējumu autori ir bērni vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Bērnu pieredze un stāsti ir dažādi, bet visos stāstos vienojošais motīvs ir gan bailes un nedrošība, gan liela vēlme kaut karš beigtos un bērni varētu atgriezties savās mājās.

Īsfilmas tika veidotas ar mērķi sniegt atbalstu visiem Ukrainas bērniem, kuri diemžēl spiesti iet cauri šai traģiskajai pieredzei – piedzīvot karu. Bērnu vēstījums ļoti atklāti parāda to, ka tā ir pieredze, kura nebūtu jāpiedzīvo nevienam bērnam. Tāpat animācijas īsfilmu izveidošanā tika piesaistīti Ukrainas bēgļi, kuri ir atraduši pagaidu patvērumu Latvijā. Viens no projektā iesaistītajiem brīvprātīgajiem veica darbu, atrodoties Ukrainā, un par spīti tam, ka regulāri piedzīvoja elektrības pārrāvumus, kas radās Krievijas uzbrukumu dēļ, pilnvērtīgi piedalījās animācijas īsfilmu izveidē.

Animācijas īsfilmas ir sagatavotas četrās valodās, ar mērķi sasniegt pēc iespējas plašāku auditoriju arī ārpus Latvijas.

Atskaņošanas saraksts ar multfilmām latviešu valodā:

Atskaņošanas saraksts ar multfilmām ukraiņu valodā:

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiālu saturu atbild Bērnu slimnīcas fonds.

__________________________________________________________________________________________________

15. novembris, 2022

Sadarbībā ar Ukrainas bēgļu bērniem taps animācijas īsfilmiņas par kara apstākļos redzēto

Bērnu slimnīcas fonds realizē Sabiedrības integrācijas fonda projektu “Psiholoģisks un emocionāls atbalsts Ukrainas bēgļu bērniem un viņu ģimenēm, aktīvi iesaistot pašus Ukrainas bēgļus – speciālistus projekta īstenošanā, kā arī brīvprātīgā darba veicējus, stiprinot sabiedrības solidaritāti un vienotību.”, kā ietvaros taps animācijas filmiņas no zīmējumiem, kuros Ukrainas bēgļu bērni apraksta un zīmē savus pārdzīvojumus par karā redzēto!

Projekta mērķis ir sniegt profesionālu psiholoģisku atbalstu Ukrainas bērniem, viņu ģimenēm, kuri ieradušies Latvijā bēgļu gaitās, aktīvi iesaistot pašus Ukrainas bēgļus – speciālistus, kā arī brīvprātīgā darba veicējus projekta īstenošanā. Projekts paredz arī ziedojumu piesaistes programmas nepārtrauktības nodrošināšanu un atbalsta sniegšanu veselības aprūpes jomā Ukrainas bēgļu bērniem ilgtermiņā.

Viena no projekta galvenajām aktivitātēm ir animācijas īsfilmu cikla izveide “Karš Ukrainā bērna acīm”. To izveidē ir iesaistīti 15 Ukrainas bēgļu bērni ar ģimenēm, kuri saņem psiholoģisko atbalstu pie Ukrainas psiholoģes Natālijas Urusas.  Visus stāstus zīmē bērni vecumā no 3 līdz 14 gadiem, kuri bija spiesti bēgt no kara skartajiem reģioniem Ukrainā uz Latviju. Bērni profesionālas psiholoģes pavadībā zīmē un apraksta savus pārdzīvojumus, karā redzēto un savas sajūtas par Ukrainā notiekošo karu. “Stāsti ir īpaša universāla forma, ar kuras palīdzību var gan “pārstrādāt” pagātnes negatīvo pieredzi, gan izmantot pozitīvu skatījumu nākotnē kā resursu un dziedinošo spēku. Bieži bērni savus pārdzīvojumus nestāsta saviem tuviniekiem, kurus ļoti mīl, jo nevēlas viņus satraukt. Animācijas īsfilmu forma bērnam ir ļoti pievilcīga. Traumatiskajam notikumam, kas “ierāmēts” vēsturē, ir sākums un pozitīvas beigas, kas ļauj pārdomāt un izdzīvot rūgtāko pieredzi un justies stipram un neatkarīgam. Bērns pats risina savu problēmu un rada savas drošības sajūtu”, stāsta psiholoģe Natālija Urusa.

“Bērnu slimnīcas fonds jau kopš kara sākuma aktīvi iesaistās atbalsta sniegšanā Ukrainas bēgļu bērniem. Atbalstam gan informatīvi, gan finansiāli – apmaksājot psiholoģisko atbalstu, ceļa izdevumus, medikamentus, ABA terapijas nodarbības bērniem ar autiskā spektra traucējumiem un citas vajadzības, kas saistītas ar bērnu veselību. Ideja par animācijas filmiņām radās mūsu kolēģei, bērnu psiholoģei Natālijai, kura pati Latvijā kopā ar meitu ieradās bēgļu gaitās. Kopš marta, kad uzsākām sadarbību, Natālija ir sniegusi profesionālu atbalstu jau vairāk nekā 500 Ukrainas bērniem. Jūtamies pagodināti, ka varam realizēt šo ideju un animācijas īsfilmiņas, kas sniedz atbalstu ne tikai Ukrainas bēgļu bērniem, bet arī parāda plašākai sabiedrībai – kā jūtas bērns, kurš ir piedzīvojis tādas šausmas kā karu un došanos bēgļu gaitās. Tā savā ziņā būs arī kā vēsturiska liecība ar bērna acīm par šo laiku un notikumiem”, stāsta Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja.

Animācijas īsfilmas tiks gatavotas līdz decembra vidum un pēc tam tiks izplatītas plašākai auditorijai.

Paralēli animācijas īsfilmu veidošanai, projekta ietvaros tiks turpināts sniegt profesionālu psiholoģisku atbalstu Ukrainas bēgļu bērniem ar ģimenēm, aktualizēta ziedojumu piesaiste ziedojumu programmai “Palīdzi celties! Atbalsts Ukrainas bēgļu ģimenēm” un veselības aprūpes atbalsts Ukrainas bēgļu bērniem ar ģimenēm, iesaistot brīvprātīgo cilvēkresursu.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2022 – 31.12.2022. Projekta īstenošanas vieta: Rīga, Latvija.

Projekta tiešā mērķa grupa – Ukrainas bēgļu bērni (ar ģimenēm/pavadošajām personām), kuriem nepieciešama profesionāla psiholoģiska palīdzība.

Projekta netiešā mērķa grupa – visa Latvijas sabiedrība (kā arī pašā Ukrainā esošas ģimenes ar bērniem). Tāpat brīvprātīgie darba veicēji, kuri iesaistīsies projekta aktivitātēs.

Projekta galvenās aktivitātes:

1. Profesionāls psiholoģisks atbalsts Ukrainas bēgļu bērniem ar ģimenēm;

2. Animācijas īsfilmu cikla izveide “Karš Ukrainā bērna acīm”;

3. Ziedojumu piesaistes programmas nepārtraukta darbība (aktualizēšana) un veselības aprūpes atbalsts Ukrainas bēgļu bērniem ar ģimenēm, iesaistot brīvprātīgo cilvēkresursu;

#NVOatbalstaUkrainu