Projekts "BSF ilgtspējīgas attīstības veicināšana"

Lai veicinātu Bērnu slimnīcas fonda darbības kapacitāti un ilgtspējīgu attīstību, tostarp komunikāciju ar sabiedrību, no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 30. septembrim tiek īstenots EEZ un Norvēģijas grantu programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" finansēts projekts "Bērnu slimnīcas fonda ilgtspējīgas attīstības veicināšana".

Projekta finansējums veido 16793,28 EUR, un tā ietvaros tiek veikti BSF mājaslapas uzlabošanas darbi, kā arī darbinieku apmācības "Microsoft 365" datorprogrammu lietošanā un jaunu darba organizēšanas metožu ieviešana.

Projekta mērķis ir stiprināt fonda kapacitāti, komandas spējas, celt darba kvalitāti un efektivitāti, vienlaikus uzlabojot sadarbību ar sabiedrību un ilgtspējīgu ziedotāju piesaisti. Tāpat pilnveidot un papildināt esošos IT risinājumus - izveidot rīkus, kas ļautu veiksmīgāk komunicēt ar sabiedrību un piesaistīt ziedotājus, kā arī stiprināt organizācijas iekšējo produktivitāti un kvalitātes vadības metodes, kas kopumā nodrošinās ilgtspējīgi efektīvu un sabiedrībai nozīmīgu nodibinājuma darbu kā pilsoniskai un sabiedriskai organizācijai.
Projektā paredzētas sekojošas aktivitātes:
1. Fonda mājaslapas www.bsf.lv pilnveide finanšu piesaistes dažādošanai un efektīvākai komunikācijai ar sabiedrību, ieviešot lietotājam draudzīgākus IT risinājumus:
- Uzlabojot mājaslapas un ziedojumu programmu pārskatāmību, funkcionalitāti;
- Ieviešot regulāro ziedojumu opciju;
- Izvietojot mājaslapas jaunumu sadaļā sociālo tīklu laika joslas (viss aktuālākais saturs vienuviet);
- Ieviešot mājaslapā automātiskās anketas gan iesniegumiem atbalsta saņemšanai, gan ziedotāju atgriezeniskās saites
veicināšanai – uzlabos gan saskarsmi ar sabiedrību, gan organizācijas iekšējo efektivitāti;
- Ieviešot opciju pielāgot mājaslapas funkcionalitāti cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
2. Fonda administratīvās kapacitātes un kvalitātes vadības stiprināšana, ieviešot IT risinājumus projektu un ikdienas funkciju koordinēšanai, pārraudzībai un iekšējās komunikācijas uzlabošanai:
- Darbinieki izies apmācību kursu Microsoft 365 programmu iepazīšanai, kas ilgtermiņā palīdzēs kolektīvam organizēt savu darbu efektīvāk, kā arī vadītājiem veikt kvalitātes vadību. Pēc apmācībām programmas tiks ieviestas ikdienas darbā.
Projekta rezultātā tiks īstenoti pilnveidojoši IT risinājumi fonda kapacitātes stiprināšanā - ziedotāju piesaistei, izveidoti un integrēti risinājumi administratīvo procesu uzlabošanai, tādējādi uzlabojot fonda kopējo darba efektivitāti nākotnē.

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.

#AktivoIedzivotajuFonds #EEAgrants #ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia