X
A A A A A
-A A A+

Es apņemos mainīt bērnu dzīvi uz mūžu!

Šodien Bērnu slimnīcas fonds (BSF) uzsāk labdarības un informatīvu kampaņu “Es apņemos” ar aicinājumu ikvienam mainīt savu dzīvi uz brīdi, lai mainītu 40 bērnu dzīvi uz mūžu! Kampaņas mērķis ir ziedojumos piesaistīt 50 tūkstošus eiro, kuri Eiropas Attīstības un Rekonstrukcijas bankas (ERAB) kopienas iniciatīvas ietvaros tiks dubultoti, lai 40 bērni ar Autiskā spektra traucējumiem (AST) kopsummā par 100 tūkstošiem eiro varētu saņemt agrīno intervenci – terapiju, kas bērniem palīdz attīstīt trūkstošās prasmes, piemēram, valodu un komunikāciju ar apkārtējo pasauli. Vidēji vienam bērnam terapija izmaksā 2500 eiro gadā.

Kampaņas ietvaros ERAB dubultos tikai privātpersonu ziedojumus, tāpēc šoreiz aicinājums iesaistīties ir vērsts uz ikvienu līdzcilvēku, kurš ir gatavs savā dzīvē mainīt kādu lietu vai ietaupīt naudu ikdienas tēriņos, lai to ziedotu bērnu veselībai un nākotnei. Lai iedvesmotu iesaistīties, kampaņa tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Televīziju (LTV), un vairākas LTV ētera personības, tostarp, Toms Grēviņš, Karīna Rubene, Inga Šņore un Reinis Ošenieks, ir sagatavojušas savus stāstus par to, no kā viņi ir gatavi atteikties vai ko ir gatavi mainīt savā ikdienā, lai atbalstītu bērnus. Ziedot var Bērnu slimnīcas fonda mājas lapā https://www.bsf.lv/lv/ziedot/kam-ziedot/labdaribas-iniciativa-dosim-40-berniem-iespeju-pilnvertigi-dzivot, Fonda Ziedot.lv mājas lapā https://www.ziedot.lv/terapiju-nodrosinasana-40-berniem-3633, kā arī izmantojot Mobilly kontu.  Kampaņas ietvaros,  lai informētu un izglītotu sabiedrību par Autiskā spektra traucējumiem, LTV veidos arī materiālus par to, kas ir autisms, kā to labāk atpazīt un kāda ir bērnu ar AST vecāku pieredze.  Jo ne tikai terapija palīdz bērniem integrēties sabiedrībā, liela nozīme ir arī līdzcilvēku attieksmei un izpratnei, lai terapijas laikā sasniegto rezultātu bērns varētu veiksmīgi īstenot reālajā dzīvē.

 “2019. gadā bērnu ar AST atbalstam tika novirzīti vairāk nekā 208 tūkstoši eiro, apmaksājot terapiju 113 bērniem ar AST un diagnostiku 78 bērniem. Redzam, ka šogad šī summa būs vēl lielāka, jo katru nedēļu saņemam vismaz trīs jaunus pieteikumus atbalstam. ABA terapija, kas ir pierādījumos balstīta un pasaulē plaši izmantota kā pamata terapijas metode bērniem ar AST, nav valsts apmaksāta, tāpēc viss finansiālais slogs gulstas uz bērnu vecāku pleciem. Daudzām ģimenēm nav iespēju pašiem nodrošināt ar terapiju saistītās izmaksas, kas vidēji ir 2500 eiro gadā, tāpēc vecāki pēc palīdzības vēršas pie mums fondā. Apzinoties, ka ilgtermiņā nav iespējams un nav pareizi, ka vienai pacientu grupai visu ar veselības aprūpi nepieciešamo atbalstu nodrošina ziedotāji, esam vērsušies Veselības ministrijā ar aicinājumu kopā veidot izmaiņas veselības aprūpes sistēmā, lai bērniem ar AST tiktu nodrošināts sistemātisks valsts atbalsts. Bet tikmēr centīsimies ar ziedotāju atbalstu palīdzēt bērniem ar AST, apmaksājot agrīno intervenci. Es ļoti ceru, ka kampaņas “Es apņemos” rezultātā 40 bērni vecumā līdz 6 gadiem varēs saņemt nepieciešamo atbalstu, jo bērni nevar gaidīt gadu vai ilgāk, kamēr būs pieejams valsts finansējums, viņi dzīvo un attīstās šodien, un katra nokavēta diena viņiem ir neatgūstama”, situāciju skaidroja un iesaistīties kampaņā aicināja Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja.

Par agrīno intervenci un terapiju bērniem ar AST pastāstīja Bērnu slimnīcas Psihiatrijas klīnikas vadītājs, bērnu psihiatrs dr. Ņikita Bezborodovs: “Jo agrīnāk atpazīst un diagnosticē AST, jo ātrāk var uzsākt mērķtiecīgu uz pierādījumiem balstītu rehabilitāciju – jo labākus rezultātus var sasniegt, kas savukārt būtiski ietekmēs visu bērna turpmāko dzīvi. Katrs bērns ar AST ir unikāls, katram ir savs grūtību komplekts piemēram, valodas un komunikācijas traucējumi, problēmas socializēties un mijiedarboties ar citiem cilvēkiem, adekvāti reaģēt uz sensoriem kairinājumiem, ievērot dienas režīmu, koncentrēt uzmanību utmldz, tāpēc bērnam palīdzību jāsaņem pēc individuāli izstrādāta plāna. ”

BSF veidotajā labdarības kampaņā jau ir iesaistījies tirdzniecības centrs Spice, izvietojot informāciju un aicinot savus klientus atbalstīt bērnus ar AST, kā arī  banka Citadele, kas aicinās akcijā iesaistīties gan bankas klientus, gan arī bankas darbiniekus. Ļoti ceram, ka kampaņas laikā pievienosies vēl citi jauni atbalstītāji, lai kopīgiem spēkiem varētu sasniegt mērķi!

Bērnu slimnīcas fonds (BSF) bērniem ar AST un viņu ģimenēm uzsāka sniegt atbalstu 2017.gadā, kad sadarbībā ar VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Psihiatrijas klīnikas speciālistiem un Latvijas Autisma apvienību atvēra pirmo Autisma kabinetu Latvijā, kas joprojām darbojas kā izglītojoši informatīva platforma bērnu ar AST vecākiem un tuviniekiem no visas Latvijas. Vienlaikus kā vēl vienu visiem pieejamu informācijas avotu BSF sadarbībā ar Velsas Autisma biedrību izveidoja mājas lapu latviešu valodā par bērnības autismu – www.autismsberniem.lv , kur vecāki var atrast pierādījumos balstītu informāciju par AST, terapijas metodēm, speciālistiem un citus vērtīgus materiālus. Kopš 2018.gada BSF organizē un apmaksā arī izglītojošas grupas bērnu ar AST vecākiem, lai ģimene varētu apgūt zināšanas un prasmes, kas atvieglo viņu ikdienu, ļauj labāk saprast savu bērnu un veicina savstarpēju komunikāciju. Vienlaikus vecāki šīs prasmes var pielietot, paši ikdienā strādājot ar bērnu un palīdzot viņam apgūt, piemēram, socializēšanās iemaņas.

Katram akcijas dalībniekam, kas iesaistīsies un uz īsu brīdi mainīs kādu lietu/paradumu savā ikdienā, būs izdevies mainīt bērnu dzīvi uz mūžu, jo agrīni, savlaicīgi saņemta terapija šiem bērniem nozīmē vislabāko iespēju nākotnē augt, attīstīties, iekļauties sabiedrībā, veiksmīgi dzīvot un realizēt savu potenciālu! Iesaistīties kampaņā un ziedot ir aicināts ikviens, un vairāk par ziedošanas iespējām un iniciatīvu var uzzināt Bērnu slimnīcas fonda mājas lapā www.bsf.lv.

Sirsnīgs paldies kampaņas atbalstītājiem – ERAB kopienas iniciatīvai, LTV, bankai Citadele, lielveikalam Spice, Mobilly, aģentūrai VUCA.

Atpakaļ