X
A A A A A
-A A A+

Uzsākts pilotprojekts, kā ietvaros valsts finansēs psihosociālo rehabilitāciju 100 bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

No šī gada janvāra Bērnu slimnīcas fonds (BSF) uzsāk īstenot Labklājības ministrijas finansēto pilotprojektu psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Ar piešķirto finansējumu 2024. gada ietvaros BSF apmaksās 100 bērniem uzturošo terapiju (ABA terapiju, ergoterapeita, logopēda vai audiologopēda nodarbības) pēc autisma diagnosticēšanas vai aizdomām par AST un agrīnās intervences programmas.

Bērnu slimnīcas fonds jau kopš 2018. gada finansiāli atbalsta bērnus ar autiskā spektra traucējumiem (AST), no sabiedrības ziedojumiem apmaksājot rehabilitācijas pakalpojumus, kuru izmaksas daudzām ģimenēm nav iespējas segt ar pašu līdzekļiem. Līdz ar sabiedrības un mediķu izpratnes par AST palielināšanos, ar katru gadu pieaug arī diagnosticēto bērnu skaits, kuriem nepieciešama rehabilitācija. Redzot lielo pieprasījumu un sistēmiskā atbalsta trūkumu, BSF 2021. gadā iesniedza Saeimā iniciatīvu, par kuru portālā ManaBalss.lv bija parakstījušies 11 103 cilvēki, aicinot rehabilitāciju bērniem ar AST iekļaut valsts apmaksāto pakalpojumu klāstā. Atbalstot iniciatīvu, Veselības ministrija prioritārā pasākuma ietvaros trīs gadu periodam papildus piešķīra ārstniecības iestādēm vairāk kā 800 tūkstošus eiro gadā autiskā spektra traucējumu diagnostikai un bērnu psihosociālajai rehabilitācijai, tomēr lielākā daļa šī finansējuma (2022. gadā – 82%) tika pārdalīti citiem mērķiem. Tādēļ atbalstu no šī finansējuma saņēma tikai neliela daļa no bērniem, kuriem rehabilitācija bija nepieciešama, un BSF turpināja atbalstīt bērnus ar ziedotāju līdzekļiem. Pagājušā gada nogalē Saeima atbalstīja jaunu Ministru kabineta priekšlikumu 2024. gada valsts budžetā ietvert finansējumu bērnu ar autiskā spektra traucējumiem rehabilitācijai. Tagad Labklājības ministrija noslēgusi līgumu ar Bērnu slimnīcas fondu par pilotprojekta īstenošanu - psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu simts bērniem, nodrošinot uzturošo terapiju pēc autisma diagnosticēšanas un agrīnās intervences programmas, kopumā 350 000 eiro apmērā.

“Kopš 2018. gada pieprasījums pēc palīdzības ir teju trīskāršojies, un 2023. gadā, pateicoties ziedotāju atbalstam, ārstu rekomendētas terapijas apmaksājām jau 261 bērnam ar autiskā spektra traucējumiem. Šobrīd ir vairākas ārstniecības iestādes Latvijā, kas sniedz valsts apmaksātu diagnostiku un agrīno intervenci, taču tam neseko uzturošās terapijas, kas lielākajai daļai bērnu ar AST ir nepieciešamas ilgstoši. Turklāt arī agrīnās intervences pakalpojums nav pieejams tik lielā apjomā kā nepieciešams, tāpēc joprojām fondā pēc palīdzības vēršas pavisam mazi bērni, kuriem diagnoze ir noteikta savlaicīgi, taču ir jāstāv garās rindās, lai saņemtu terapiju. Ilgstošā gaidīšana bērniem atņem iespējas gūt labus rezultātus, jo katra nokavēta diena ir risks viņu attīstībai. Tāpēc ir ļoti svarīgi palielināt valsts atbalstu, lai bērni ar AST varētu savlaicīgi saņemt vismaz minimālu palīdzību savas veselības un attīstības uzlabošanai. Sadarbība ar Labklājības ministriju ļaus piltoprojekta ietvaros veidot plašāku valsts atbalsta sistēmu, kur veselības nozares pakalpojumam seko rehabilitācijas pakalpojums,” pastāstīja Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja.

Pilotprojekts nodrošinās psihosociālo rehabilitāciju uzturošās terapijas veidā bērniem ar AST, veicinās bērnu ar AST iekļaušanos sabiedrībā un sociālā statusa iegūšanu jeb atgūšanu. BSF bērniem, kuru vecāki pieteiksies finansiālajam atbalstam, atbilstoši ārsta rekomendācijām apmaksās: ABA (lietišķās uzvedības analīzes) terapijas, ergoterapeita, logopēda vai audiologopēda nodarbības.

Pakalpojuma saņemšanas kritēriji:

  • Bērns no 2 līdz 7 gadu vecumam (vēl nav 7 gadi);
  • neirologa, psihiatra vai klīniskā psihologa noteikta diagnoze AST vai aizdomas par AST;
  • iepriekš saņemta agrīnās intervences programma ārstniecības iestādē;
  • bērnu psihiatra, neirologa vai BKUS klīniskā psihologa rekomendācija uzturošajai terapijai;
  • līdzvērtīgs pakalpojums vai atbalsts netiek saņemts citviet.

Pieteikšanās kārtība:

  1. Bērna ar AST likumiskais pārstāvis vai audžuģimene pakalapojuma saņemšanai aizpilda pieteikuma anketu elektroniski BSF interneta vietnē: https://www.bsf.lv/lv/noderigi/pieteikties-atbalstam-anketa, pievienojot pieteikumam visus papildu dokumentus, kas apliecina bērna atbilstību pakalpojuma saņemšanas kritērijiem. Alternatīvi dokumentus iespējams iesniegt arī e-pastā (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu), pa pastu vai klātienē Bērnu slimnīcā Rīgā, Vienības gatvē 45, Ģenētikas mājas 2. stāvā.
  2. BSF izskata pieteikuma anketu 12 (divpadsmit) darba dienu laikā kopš pieteikuma anketas saņemšanas dienas un informē likumisko pārstāvi vai audžuģimeni par bērna ar AST atbilstību pakalpojuma saņemšanai vai nosūta atteikumu, pamatojot neatbilstību.
  3. Pēc pakalpojuma apstiprināšanas BSF kopā ar bērna ar AST pārstāvjiem vienojas par ārsta vai klīniskā psihologa rekomendēto nodarbību saņemšanas vietu, saturu un apjomu. Maksimālais apmaksātais nodarbību skaits nedēļā vienam bērnam ar AST ir divas nodarbības vai trīs intensīvie ABA terapiju kursi (viens kurss ilgst mēnesi).
  4. BSF norēķinās ar nodarbību pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši abpusēji noslēgtiem līgumiem.
Atpakaļ