X
A A A A A
-A A A+

Vecāku māja projekta ietvaros pilnveidojusi atbalstu ģimenēm

Bērnu slimnīcas fonds septembra beigās noslēdza projektu, kura ietvaros gada laikā veiktas daudzveidīgas aktivitātes Bērnu slimnīcas Vecāku mājas darbības atbalstam un pilnveidošanai. Projekta rezultātā Vecāku māja sniedz vēl ilgtspējīgāku un profesionālāku atbalstu ģimenēm, kuras nonākušas Bērnu slimnīcā.

Vecāku māja, kas darbojas Bērnu slimnīcas fonda paspārnē, jau kopš 2011. gada Bērnu slimnīcas novietnes “Torņakalns” teritorijā sniedz atbalstu ģimenēm, kuru bērni ārstējas slimnīcā – nodrošinot gan naktsmājas, gan praktisku un psiholoģisku atbalstu tik pārdzīvojumiem pilnajā laikā. 12 darbības gadu laikā palīdzēts jau 7585 ģimenēm. Lai nodrošinātu Vecāku mājas ilgtspējīgu darbību un ģimenēm vēl draudzīgu vidi, no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. septembrim Bērnu slimnīcas fonds īstenoja Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu "Ģimenēm draudzīga vide Bērnu slimnīcas Vecāku mājā (II posms)".

Projekta rezultātā aktualizēta ziedošanas kampaņa un piesaistīti ziedojumi Vecāku mājas darbības nodrošināšanai, paaugstinātas darbinieku prasmes un zināšanas, palīdzot Bērnu slimnīcas pacientu ģimenēm, kā arī sniegts administratīvais atbalsts darbiniekiem. Tika īstenotas apmācības Vecāku mājas brīvprātīgajiem un algotajiem darbiniekiem, tādejādi nodrošinot ģimenēm draudzīgu vidi un profesionālu atbalstu.

“Šo vietu es sauktu par “Miera ostu”. Ir patīkami atgriezties te, kur valda neaprakstāma atmosfēra. Sajūta tāda, ka tevi te vienmēr gaida. Kā bērnībā pie mammas azotē. Pēc slimnīcas asaru straumēm un pārdzīvojumiem pilnām dienām tu vari atgriezties te, kur valda miers, klusums un mājīgums. Te tavs prāts atveseļojas un uzpilda jaunus spēkus, lai atkal un atkal var cīnīties slimnīcas sienās ar to “nelabo”, kas apskāva tavu mīļo bērnu. Atsevišķi gribu pieminēt un teikt milzīgu paldies šīs mājas enģeļiem. Jā – eņģeļiem – jo citādāk es nevaru nosaukt šos cilvēkus, kas te strādā. [..] Pēc slimnīcas rutīnas ir ļoti patīkami atgriezties mājās, kur tevi ar sirsnīgu smaidu sagaida, kur istaba ir tīra, kur drēbes ir izmazgātas un salocītas, kur vienmēr ir saprotoši un iejūtīgi cilvēki. [..] Šai mājai jābūt vienmēr, jo tā ārstē mūsu (vecāku) dvēseles un ļauj atpūsties pēc tik ilgi pavadītām stundām slimnīcā. Paldies šai mājai un eņģeļiem par visu,” savā pateicībā dalās Bruševicu ģimene, kas Vecāku mājā uzturējās šī gada augustā.

Projekta ietvaros, papildus administratīvajiem uzdevumiem, tika finansiāli atbalstītas šādas aktivitātes:

  • Vecāku mājas darbības popularizēšana, sociālajos tīklos un medijos informējot sabiedrību par tās piedāvātajām iespējām ģimenēm ar bērniem;
  • Ziedojuma kastīšu pārraudzība;
  • Vecāku mājas informācijas aktualizēšana (apkopošana/papildināšana) statistikai un atsauksmēm;
  • Ziedojumu piesaistes aktivitātes (vēstules uzņēmumiem un organizācijām, visas sabiedrības uzrunāšana caur BSF, Vecāku mājas sociālo tīklu kontiem);
  • Publicitātes kampaņas organizēšana, kā ietvaros tika izveidoti un publicēti četri video materiāli par Vecāku māju;
  • Ziedojumu piesaistes kampaņas vizuālā noformējuma/identitātes izveidošana;
  • Apmācības BSF Vecāku mājas darbiniekiem un brīvprātīgajiem;
  • Vecāku mājas darbinieku darbs, koordinējot brīvprātīgo darbu, praktiskās apmācības u.c. aktivitātes);

Veiktās aktivitātes veicinājušas atbalstu ģimenēm, sniegušas administratīvo atbalstu BSF Vecāku mājas pamatdarbības nodrošināšanai un pilnveidojušas darbinieku un brīvprātīgo darbu. Atbalsts ģimenēm un brīvprātīgajiem darbiniekiem plašākā mērogā sekmējis arī saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis – veicinot ģimeņu atbalsta jautājumu risināšanu Latvijā.

Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par visu projekta ietvaros gatavoto materiālu saturu atbild Bērnu slimnīcas fonds.

#ĢimeneiDraudzīgi #SIFAtbalstaĢimenes #VecākuMāja #TuvumsDziedē

Atpakaļ