X
A A A A A
-A A A+

Uzsākts projekta "Ģimenēm draudzīga vide Bērnu slimnīcas Vecāku mājā" trešais posms!

No 01.10.2023 līdz 30.09.2024 Bērnu slimnīcas fonds īsteno Sabiedrības integrācijas fonda finansēto projektu "Ģimenēm draudzīga vide Bērnu slimnīcas Vecāku mājā (III posms)"

Projekta mērķis ir aktualizēt un piesaistīt ziedojumus Vecāku mājas darbības nodrošināšanai, sniegt administratīvo atbalstu Vecāku mājas darbiniekiem, paaugstināt Vecāku mājas darbinieku (tai skaitā brīvprātīgo) prasmes un zināšanas, organizēt darbinieku saliedēšanas pasākumus, stiprinot pašapziņu un motivējot palīdzēt Bērnu slimnīcas pacientiem un viņu vecākiem, tādejādi nodrošinot ģimenēm draudzīgu vidi un profesionālu atbalstu.

Projekta mērķa grupa:

- Latvijas sabiedrība (tai skaitā organizācijas un uzņēmumi) Vecāku mājas ziedojumu piesaistes aktivitātēm. Caur projekta aktivitātēm ceram sasniegt vismaz 20 000 cilvēku auditoriju.

- 10 BSF Vecāku mājas darbinieki, 76 brīvprātīgie darbinieki, kuri sniedz atbalstu ģimenēm bērna ārstēšanās laikā Bērnu slimnīcā.

Projekta aktivitāšu īstenošana kopumā veicinās atbalstu ģimenēm, sniegs administratīvo atbalstu BSF Vecāku mājas pamatdarbības nodrošināšanai un veicinās darbinieku un brīvprātīgo darba pilnveidi (apmācības) un saliedēšanos (kopīgi pasākumi). Atbalsts ģimenēm un brīvprātīgajiem darbiniekiem sekmēs saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, veicinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu Latvijā.

Aktivitātes:

 • BSF “Vecāku māja” pamatdarbības nodrošināšana
  • Projekta administrēšana (dokumentu sagatavošana, projekta pārraudzība/darbu organizēšana, atskaišu/rēķinu gatavošana aktivitāšu nodrošināšanai u.c.);

  • Vecāku mājas darbības popularizēšana, informējot sabiedrību par tās piedāvātajām iespējām ģimenēm ar bērniem;

  • Vecāku mājas darbinieku darbs ar brīvprātīgajiem (brīvprātīgo darbinieku koordinēšana; brīvprātīgo darbinieku praktisko apmācību vadīšana – ievadīšana darbā; brīvprātīgo darbinieku dežūru grafiku koordinēšana; aktuālās informācijas nodošana; brīvprātīgo darbinieku darba pārraudzīšana; regulāra brīvprātīgo darbinieku informēšana par jaunākajiem BKUS Infekciju kontroles dienesta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu noteikumiem u.c.);

  • Vecāku mājas darbinieku darbs ar brīvprātīgajiem – praktisks atbalsts ieviešot inovatīvu Vecāku mājas klientu apkalpošanu – elektronisku reģistrēšanas sistēmu;

  • Aktuālas informācijas sagatavošana un izvietošana tīmekļu vietnēs par aktuālitātēm un notikumiem Vecāku mājā (BSF, Vecāku mājas Facebook, Instagram sociālo tīklu kontos).

 • Ziedojumu piesaiste Vecāku mājai
  • Vecāku mājas informācijas aktualizēšana (informācijas apkopošana/papildināšana);

  • Ziedojumu piesaistes aktivitātes (oficiālas vēstules/lūgumu sagatavošana, ar mērķi uzrunāt un aicināt organizācijas un uzņēmumus ziedot Vecāku mājai; potenciālo uzņēmumu un organizāciju atlasīšana, ziedojumu lūgumu izsūtīšana u.c.); visas sabiedrības atkārtota uzrunāšana (caur BSF, Vecāku mājas sociālo tīklu kontiem) – lūgumi ziedot Vecāku mājai;

  • Ziedojumu piesaistes aktivitāte “Vecāku stāsti” – vecāku atsauksmju publicēšana par pieredzi Vecāku mājā (publicitāte/aicinājums ziedot)

  • Izveidoti  video klipi (2 gab.) par Vecāku mājas ikdienu un brīvprātīgajiem (brīvprātīgā darba ieguldījums ģimenēm draudzīgas vides radīšanā un norosināšanā Vecāku mājā), ar kuru palīdzību veikt ziedojumu piesaisti Vecāku mājai.

 • Vecāku mājas darbinieku (tai skaitā brīvprātīgo) apmācības/pasākumi

  • Apmācības BSF Vecāku mājas darbiniekiem un brīvprātīgajiem

  • BSF Vecāku mājas darbinieku un brīvprātīgo saliedēšanas pasākums – Vecāku mājas Starptautiskā brīvprātīgo darbinieku diena

  • Vecāku mājas sniegto pakalpojumu popularizēšana – Atvērto durvju dienas BKUS darbiniekiem

  • Vecāku mājas algoto darbinieku un brīvprātīgo rudens saliedēšanās pasākums.

*Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Par visu projekta ietvaros sagatavoto materiālu saturu atbild Bērnu slimnīcas fonds.

#SIFAtbalstaĢimenes 

Atpakaļ