X
A A A A A
-A A A+

Uzsākts darbs pie atbalsta sistēmas veidošanas bērniem ar uzvedības grūtībām izglītības iestādēs

Bērnu slimnīcas fonds no š.g. 1. janvāra uzsācis īstenot projektu ar mērķi izveidot atbalsta sistēmu skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem ar uzvedības grūtībām izglītības iestādēs.

Pagājušajā gadā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā tika virzīta iecere skolu direktoriem ļaut lemt par agresīvu skolēnu izglītošanu ģimenē. Grozījumi likumā paredzētu skolu direktoriem ļaut izlemt par skolēna izglītošanos ģimenē, nevis skolā, ja skolēns veicis atkārtotu vardarbību pret pedagogiem vai skolas biedriem. Šī iniciatīva izsauca plašu rezonansi sabiedrībā un bērnu tiesību aizstāvošo organizāciju iebildumus. Arī Bērnu slimnīcas fonds publiski iestājās pret šo ieceri un ir apņēmies realizēt projektu, kā ietvaros tiktu padziļinātāk izpētīta šī problēma un rasti ilgtspējīgāki risinājumi, lai bērni ar uzvedības traucējumiem tiktu nevis izolēti, bet saņemtu atbalstu un veiksmīgāk iekļautos izglītības procesā.

Bērnu uzvedības traucējumi, saskarsmes grūtības un vardarbība jau ilgstoši ir nopietna problēma sabiedrībā. Katrs ceturtais vecāks atzīst, ka nezina, kā risināt bērna uzvedības problēmas, piemēram, agresiju bērnudārzā vai skolā.[1] Atsevišķu izglītības iestāžu speciālisti norāda, ka katrā grupā un klasē vidēji pat 25–30% bērnu ir vērojamas uzvedības problēmas, vardarbības izpausmes, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma veida traucējumi, kas ietekmē kopējo mikroklimatu pirmsskolas izglītības iestādē vai skolā.[2] Sabiedrība Latvijā lielākoties bērnus ar dažādām uzvedības grūtībām skolas vidē uztver negatīvi, pat nosodoši (norādot uz vecāku vainu, neaudzināšanu un citiem faktoriem). Lielākoties tādēļ, ka nezina konkrēto situāciju un to, kā rīkoties saskarē ar bērniem ar uzvedības grūtībām. Taču problēma nav tik viennozīmīga un lielākajā daļā gadījumu balstās uz dažādiem izskaidrojamiem un par labu vēršamiem aspektiem.

“Pasaules dati liecina, ka 10-20% bērnu un pusaudžu saskaras ar mentālās veselības grūtībām, kas var izpausties arī kā uzvedības traucējumi. Latvijā skola tradicionāli tiek uzverta tikai un vienīgi kā akadēmisku zināšanu apguves vieta, taču citviet pasaulē skola ir arī primārās profilakses līmenis, kas mazina mentālās veselības riskus. Ir pierādīts, ka gan uzvedības, gan garastāvokļa traucējumus, piemēram, trauksmi, var mazināt, mainot skolas vidi un ieviešot pierādījumos balstītas programmas. No pieredzes Bērnu slimnīcas fondā redzam, ka skolas atsakās no bērniem, kuriem objektīvi būtu iespējas mācīties skolu vidē, ja vien tiktu nodrošināts atbilstošs resurss. Savukārt Bērnu un pusaudžu resursu centra speciālisti ik dienu sniedz atbalstu pusaudžiem, kuru mentālās veselības grūtības ir cieši saistītas ar skolas vidi. Ir pierādīts, ka izglītība ir viens no svarīgākajiem veselības priekšnosacījumiem, un cilvēki ar augstāku izglītības līmeni dzīvo ilgāk un ir veselāki. Tādēļ ir jārūpējas, lai ikvienam bērnam Latvijā ir iespēja apgūt akadēmiskas zināšanas skolas vidē, kas ir atbalstoša un arī atbilstoša bērna vajadzībām,” pauž Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa.

“Mēs nevaram lēmumus pieņemt vienpusīgi, neizprotot abu pušu perspektīvas. Protams, skolās neviens nedrīkst ciest no vardarbības, un mums ir jādara viss iespējamais, lai mazinātu vienaudžu vardarbību,  izaicinošu uzvedību un visa veida destrukciju. Tajā pašā laikā vienmēr jautājums ir arī par to bērnu un pusaudžu, kuri izturas agresīvi, kā arī viņu tuvinieku vajadzībām – ar kādām grūtībām viņi netiek galā, kādas ir viņu iekšējās cīņas un kādi resursi trūkst. Ir svarīgi atrast citus veidus, kā palīdzēt risināt šīs grūtības bez agresīvas uzvedības, un to varam izdarīt, izprotot gan šo bērnu un jauniešu emocijas un viņiem nepieciešamo atbalstu, gan to, kā skolas un pedagogi ir mēģinājuši risināt problēmas iepriekš – lai rezultātā palīdzētu izveidot jaunu atbalsta sistēmu Latvijā,” uzsver Latvijas Universitātes asociētā profesore, klīniskā psiholoģe un psihoterapeite Ieva Bite.

Izglītības sistēmā būtu nepieciešama atbalsta programma, kas veicinātu skolēnu (tai skaitā pirmsskolas vecuma bērnu) pozitīvu garīgo labklājību un mazinātu bērnu emocionālās attīstības riskus. Intervences programmu pētījumi rāda, ka kompleksa pieeja jeb multimodāla intervence bērna uzvedības problēmu, bērna attīstības vai psihiskās veselības traucējumu gadījumos ir efektīvāka ilgtermiņā, ko pierāda arī vairākas veiksmīgas programmas ārvalstīs, piemēram, Beļģijā, Norvēģijā, ASV un Austrālijā.

Tāpēc Bērnu slimnīcas fonds no 2023. gada 1. janvāra īsteno Sabiedrības interācijas fonda finansētu projektu “Sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu (skolēnu ar uzvedības problēmām) interešu aizstāvība, veidojot valsts atbalsta sistēmu”. Projekta mērķis ir sniegt informatīvi izglītojošu atbalstu un interešu aizstāvību bērniem ar uzvedības grūtībām, tai skaitā pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī, sadarbībā ar nozares profesionāļiem un lēmumpieņēmējiem, izstrādāt “Iekļaujošas izglītības Atbalsta plānu 2024. – 2028. gadam bērniem ar uzvedības grūtībām skolu vidē”, kas vērsts uz bērnu ar uzvedības problēmām sekmīgu iekļaušanu izglītības apguves procesā, nepieciešamo  atbalsta pakalpojumu iekļaušanu valsts apmaksātā atbalsta sistēmā.

Projekta ietvaros tiks:

  • veikts kvalitatīvais pētījums sadarbībā ar Latvijas Universitātes pētniekiem, kura ietvaros tiks padziļināti intervēti vecāki, jaunieši ar agresīvu uzvedības pieredzi un pedagogi;
  • veikts analītiskais pētījums par citu valstu praksi (pieredzi) ar bērniem ar uzvedības grūtībām gan izglītības sistēmā, gan pētot labās prakses piemērus starpinstitucionālai sadarbībai;
  • veidots raidierakstu cikls “Bērni ar uzvedības grūtībām izglītības sistēmā”;
  • organizētas diskusijas un domnīcas, ar lēmumpieņēmēju un nozares profesionāļu iesaisti, par bērnu ar uzvedības grūtībām veiksmīgu iekļaušanu izglītības sistēmā;
  • izstrādāts “Iekļaujošas izglītības Atbalsta plāns 2024. – 2028. gadam bērniem ar uzvedības grūtībām skolu vidē”;
  • veidoti informatīvi izglītojoši atbalsta materiāli (elektroniskā formā);

Projekta rezultātā tiks veicināta sabiedrības izpratne par bērnu ar uzvedības grūtībām izglītības sistēmā  izaicinājumiem un iekļaujošu attieksmi demokrātiskā sabiedrībā. Tāpat projekta ietvaros tiks nodrošināta sabiedrības interešu aizstāvība konkrētā sociālā jomā, ar mērķi stiprināt Satversmē noteiktās demokrātiskās vērtības, un izstrādāts “Iekļaujošas izglītības Atbalsta plāns 2024. – 2028. gadam bērniem ar uzvedības grūtībām skolu vidē”.

Projekta īstenošanas laiks: 2023. gada 1. janvāris - 2024. gada 31. oktobris.

Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Par sagatavoto materiālu saturu atbild Bērnu slimnīcas fonds.

​#SIF_NVOFonds
Atpakaļ