X
A A A A A
-A A A+

Top jauns izglītojošs rīks pedagogiem, kuri strādā ar bērniem ar AST

No 2023. gada 1. marta līdz 31. jūlijam, pateicoties Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centram un Rīgas pašvaldības finansējumam, Bērnu slimnīcas fonds (BSF) realizē projektu “Vienādas iespējas visiem - Programmas “Viegliem soļiem” ieviešana Latvijā – atbalsts pedagogiem (II. kārta)”. Projekts sniegs iespēju primāri Rīgas skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem iegūt bezmaksas informatīvu un izglītojošu rīku darbam ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi vai aizdomas par tiem.

Bērnu slimnīcas fonds ikdienā sniedz atbalstu bērniem ar AST, apmaksājot ABA terapijas un logopēda nodarbības. Lai arī atbalsts tiek sniegts lielā apjomā – šobrīd aktīvi 154 bērniem – rindā pēc atbalsta gaida vēl vairāki desmiti bērnu. Redzot to, ka BSF nespēj sniegt atbalstu visiem bērniem, kuriem tā ir tik svarīga, kā arī zinot par garajām rindām pie speciālistiem un konsultējoties ar nozares speciālistiem, pagājušajā gadā vecāku lietošanā tika nodota Latvijas auditorijai īpaši pielāgota pasaulē jau zināmā programma “Viegliem soļiem” (Simple Steps). Šī zinātnē un pierādījumos balstītā programma kalpo par atbalsta mehānismu vecākiem, kuru bērniem ir diagnosticēts AST vai aizdomas par AST, lai varētu ar bērnu darboties arī mājas apstākļos, un kad nav pieejamas ABA nodarbības.

Lai arī tika veiksmīgi uzsākts atbalsts vecākiem, liela problēma ir atbalsta trūkums pedagogiem, kuri ikdienā izglītības iestādēs saskaras ar bērniem, kuriem ir AST. Kaut gan bērni ar AST tiek maksimāli integrēti skolu vidē, ja pedagogi nav pietiekoši zinoši un sagatavoti darbam ar šiem bērniem, tad bieži vien šo bērnu iekļaušana izglītības sistēmā un apmācība kopumā ir ne vien izaicinoša pedagogiem, bet arī neveiksmīga kopumā. Pedagogiem trūkst zināšanu un pieejas darbā ar bērniem ar AST. Līdz šim ir vāji un fragmentāri izstrādāts atbalsts pedagogiem, lai viņi spētu veiksmīgi strādāt un saprast bērnus ar AST.

Tādēļ šogad Bērnu slimnīcas fonds uzņēmies iesākto darbu turpināt – izstrādāt izglītojošu rīku arī pedagogiem, kuri ikdienā saskaras ar bērniem, kuriem ir AST vai aizdomas par tiem. Projekts paredz jaunā programmas sadaļā pedagogiem izvietot profesionālus, izglītojošus video materiālus un lekcijas (ar speciālista dalību) par pedagogu darbu ar bērniem ar AST, kā arī raidierakstu par šo tēmu. Materiāli būs pieejami visiem pedagogiem, kuri izrādīs vēlmi un pieteiksies šai bezmaksas programmai.

Paralēli galvenajām projekta aktivitātēm, kas vērstas uz pedagogu darbu ar bērniem ar AST, projekta ietvaros joprojām tiks atbalstīti arī vecāki, kuri izmanto programmu “Viegliem soļiem” – uzturot komunikāciju starp lietotājiem īpašā grupā, sniedzot palīdzību programmas apgūšanā un lietošanā. Tāpat projekta ietvaros tiks atkārtoti informēta visa sabiedrība par šādas programmas pieejamību Latvijā un tās izmantošanas lietderību, īpašu uzsvaru liekot uz sadaļu pedagogiem darbam ar bērniem ar AST, tādējādi veicot arī sabiedrības izglītojošu funkciju un mazaizsargātas grupas (bērni ar AST) veiksmīgāku integrāciju izglītības sistēmā un sabiedrībā kopumā.

*Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros

Atpakaļ