X
A A A A A
-A A A+

Noslēdzies Vecāku mājas realizētais atbalsta projekts bērniem ar onkoloģiskām saslimšanām un viņu ģimenēm

Bērni ar onkoloģiskām saslimšanām ārstēšanās laikā cieš ne vien fiziski, bet arī emocionāli, un līdz ar viņiem grūtības pārdzīvo arī tuvinieki. Lai atbalstītu šīs ģimenes laikā, kad izjaukta visa ierastā dienas kārtība un tiek izjusts gan smags fizisks, gan emocionāls diskomforts, Bērnu slimnīcas fonda Vecāku māja īstenojusi jau otro projektu “Holistisks un multidisciplinārs atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem”.

Bērniem onkoloģiska saslimšana prasa ilgstošu un komplicētu ārstēšanu, izraisot invaliditāti un līdz ar to būtiski ietekmējot visu ģimeni un tās iepriekšējo funkcionēšanu. Pediatriskās onkoloģijas saslimšanas ir saistītas ar vienu no visaugstākajiem ģimeņu stresa līmeņiem un bērna dzīves kvalitātes ievērojamu pasliktināšanos emocionāla un fiziska diskomforta, sociālo kontaktu trūkuma, ēšanas traucējumu, bezdarbības, kā arī ierastās dienas kārtības, draugu un bērnam nozīmīgu aktivitāšu zuduma dēļ. Lai sniegtu pilnvērtīgu atbalstu, Bērnu slimnīcas fonda Vecāku māja īstenojusi jau divus Eiropas Sociālā fonda finansētus projektus “Holistisks un multidisciplinārs atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem”, kas attīstīja jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Otrajā projekta posmā no 2022. gada 24. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim pakalpojumu saņēma 65 ģimenes, kuru bērns ārstējas Bērnu slimnīcas Hematoonkoloģijas nodaļā.

Lai ilgstošo ārstēšanos slimnīcā kaut mazliet atvieglotu un stiprinātu visas ģimenes kapacitāti kopumā, projekta ietvaros multidisciplināra speciālistu komanda īstenoja vairākas daudzpusīgas sociālās rehabilitācijas aktivitātes: drāmas terapiju, deju un kustību terapiju, mūzikas terapiju, ēst gatavošanas meistarklases, piedāvāja auklīšu pakalpojumu, pusaudžu un vecāku atbalsta grupas, fizioterapiju vecākiem, pastorālu atbalstu, socializēšanās aktivitātes ģimenēm un radošās darbnīcas. Projektam norisinoties jau otro reizi, tika ieviestas jaunas tradīcijas, piemēram, kopīga valsts svētku svinēšana, bet vienlaikus koptas un uzturētas arī tādas esošās tradīcijas kā zvaniņa zvanīšana, kad bērns noslēdz aktīvo ārstēšanos stacionārā.

“Mūzikas terapijā visbiežāk bērnu uzmanību piesaista tieši piedāvātā iespēja izpētīt un uzspēlēt mūzikas instrumentu, ko viņi nekad nav redzējuši vai turējuši rokās, taču vienmēr ir aizraujoši izmēģināt. Šī mijiedarbība ar mūzikas instrumentu ļauj iepazīt bērnu tuvāk un uzlabo komunikāciju, kas, savukārt, atraisa emocijas, kuras bērns tur sevī iekšā. Šis ir viens no svarīgiem aspektiem pacienta dziedināšanas procesā, jo šī muzikālā pieredze spēj radīt pozitīvas pārmaiņas domās, uzvedībā un attieksmē, un tas veicina atveseļošanos!” stāsta projektā iesaistītā mūzikas terapeite Ariadna Kostina.

Atzinība un pateicība par atbalsta pakalpojumu sniegšanu saņemta arī no Hematoonkoloģijas nodaļas ārstniecības personāla. "Priecājos par projektu, kas bērniem un ģimenēm sniedz šāda veida atbalstu. No katra projektā iesaistītā speciālistiem jūtama sirsnība un degsme darīt šo darbu, proti, atvieglot smago bērna ārstēšanās procesu, esot slimnīcā ilgstoši," pauž Hematoonkoloģijas nodaļas virsārste Santa Kursīte.

Apzinoties emocionālo un fizisko slodzi, kam pakļauti bērni ar onkoloģiskām saslimšanām un viņu ģimenes, Bērnu slimnīcas fonds ar lielu apņēmību skatās uz šādas iniciatīvas turpināšanos, lai turpmāk atbalsts pacientiem un ģimenēm būtu sistemātisks.

“Ārstēšanās ir traks pārbaudījums ģimenei. Visi esam izrauti no ikdienas ierastajām lietām, tā vietā nākusi slimnīcas palāta. Tēti un māsas var satikt tikai retu reizi, pārsvarā sazvanāmies ar videozvaniem, vismaz kaut kā cenšamies palikt kontaktā. Šis projekts ar katru no speciālistiem dod tādu kā atslodzi no sistēmām, pārbaudēm un analīzēm. Bērnam ļoti patika terapijas ar izkustēšanos, kad veselības stāvoklis to ļāva. Bet arī tad, ja speciālisti ienāca tikai parunāties, bērns bija priecīgs, jo tas ir kaut kas cits, atšķirīgs no ikdienas ārstēšanās procesa. Un es varēju iet uz vingrošanām - kad sēdi visu dienu vienā vietā, tad fizioterapijas nodarbības vecākiem deva tādu labu enerģijas lādiņu. Reizēm tikāmies ar citiem vecākiem atbalsta grupās, kas ir palīdzoši, jo esi kopā ar tādiem pašiem cilvēkiem, kas bez vārdiem saprot manas bažas un izjūtas. Es tikai ļoti ceru, ka tas turpināsies. Ļoti, ļoti ceru, jo kas tad tad ar mums notiks pēc Jaunā gada?” retoriski jautā kāda pacienta mamma.

Projektā sniegtais atbalsts balstījās holistiskā pieejā, uztverot cilvēku kā vienotu veselumu un nodrošinot multidisciplināru atbalstu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidā papildus bērna ārstēšanai posmā, kad šāds atbalsts ir īpaši efektīvs un nozīmīgs. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumā ietvertie pasākumi ir vērsti uz bērnu un viņu vecāku, aizbildņu vai audžuvecāku sociālo un funkcionālo spēju uzlabošanu, sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Projekta aktivitātes ietvēra bērnu un viņu ģimeņu individuālo vajadzību izvērtēšanu un pakalpojumu plāna izstrādi, kurus sniedz multidisciplināra komanda ar pieredzi sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā.

Psihologs un kognitīvi biheiviorālās terapijas speciālists projekta ietvaros piedāvāja arī starptautiski atzīto intervenču programmu vecākiem, kuru bērni slimo ar onkoloģiskajām saslimšanām (Surviving Cancer Competently Intervention Program), kā arī trīs soļu programmu vecākiem pēc bērna diagnozes uzzināšanas (Surviving Cancer Competently – Newly Diagnosed). Savukārt pašai projekta speciālistu komandai tika nodrošinātas supervīzijas izdegšanas novēršanai, kā arī apmācība darbā ar mērķa grupu. Programmas ir veidotas, integrējot kognitīvi biheivioralās terapijas un ģimeņu sistēmiskās pieejas intervences, lai veicinātu ģimenes veselīgu adaptāciju pediatriskās onkoloģijas saslimšanas kontekstā, kā arī lai preventīvi novērstu pēctraumas stresa traucējumu iespējamu veidošanos. Šo programmu sistemātiska ieviešana būtiski papildinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pasākumu klāstu Latvijā.

*Bērnu slimnīcas fonda Vecāku mājas īstenoto projektu “Holistisks un multidisciplinārs atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem – II”, kas norisinās no 2022. gada 24. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim, līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

#ESfondi #ESF #EiropasSociālaisFonds #atbalsts #CilvēksIrVērtība #spēkskatraidienai #VecakuMaja

Atpakaļ