X
A A A A A
-A A A+

Noslēdzies projekts pedagogu atbalstam darbā ar bērniem ar AST

No 2023. gada 1. marta līdz 31. augustam, pateicoties Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centram un Rīgas pašvaldības finansējumam, Bērnu slimnīcas fonds (BSF) realizēja projektu “Vienādas iespējas visiem - Programmas “Viegliem soļiem” ieviešana Latvijā – atbalsts pedagogiem (II. kārta)”. Projekts sniedza iespēju primāri Rīgas skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem iegūt bezmaksas informatīvu un izglītojošu rīku darbam ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi vai aizdomas par tiem, papildinot vecākiem izstrādāto programmu "Viegliem soļiem" ar materiāliem, kas noderēs tieši izglītības iestādēs.

Projekta ietvaros sertificētā uzvedības analītiķe Ilona Smirnova ir izveidojusi atbalsta materiālu “Rekomendācijas pedagogiem darbā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem”, kurā izklāstītās metodes var palīdzēt gan pedagogam labāk sagatavoties darbam ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, gan arī bērnam veiksmīgāk iejusties izglītības iestādē. Līdzās vērtīgai informācijai, kas labāk ļauj saprast bērnu ar autiskā spektra traucējumiem uzvedību, pedagogi atradīs praktiskus ieteikumus un metodes, kas palīdzēs bērniem iekļauties izglītības procesā. Materiālu meklē: https://www.bsf.lv/userfiles/files/Rekomend__cijas_pedagogiem.pdf

Ilonas Smirnovas vadībā norisinājās arī trīs tiešsaistes lekcijas pedagogiem:

  1. 8. jūnijā “Kā saprast bērna ar autiskā spektra traucējumiem uzvedību?”, kur speciāliste dalījās ar ieteikumiem, kā pedagogi var atbalstīt bērnu ar autiskā spektra traucējumiem izglītības iestādē - https://youtu.be/2GczaLXckHk
  2. 19. jūnijā “Bērnu ar AST problēmsituāciju analīze izglītības iestādēs”, kur tika izskatīti reāli gadījumi, kad izglītības iestādē jārod risinājums bērnu ar AST uzvedības specifikai - https://youtu.be/WWzaYSnUXAY
  3. 14. jūlijā ”Kā veicināt skolēna ar autiskā spektra traucējumiem pozitīvu uzvedību klasē”, kur tika stāstīts par tādām metodēm kā apbalvojumu sistēmu, uzvedību līgumu un pašnovērošanas veidlapām - https://youtu.be/KKf9cvQZ1_c

Tāpat Bērnu slimnīcas fonda raidījumā “Vienādas iespējas visiem” Jana Lindberga tikās ar Ilonu Smirnovu un Ināru Oļenu, Viduskurzemes pamatskolas attīstības centra direktori un lietišķās uzvedības analītiķi, kuras dalījās pieredzē par savu darbu ar bērniem ar autiskā spektra sindromu un uzvedības traucējumiem. Speciālistes arī pastāstīja, kā adaptētā programma “Viegliem soļiem” ar pievienoto devīto soli pedagogiem var palīdzēt mācību procesā un bērna integrēšanā klasē -https://youtu.be/0QhubH8OISs

Turpinām atbalstīt ģimenes, kurās aug bērni ar autiskā spektra traucējumiem vai ir aizdomas par tiem, bez maksas sniedzot pieeju programmai "Viegliem soļiem" - lai arī vecāki mājas apstākļos varētu darboties ar bērnu, izmantojot pierādījumos balstītas metodes! Reģistrējies: https://viegliemsoliem.lv/

*Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros

Atpakaļ