X
A A A A A
-A A A+

Jaunā projektā turpinās darbs pie nepilngadīgo grūtnieču atbalsta sistēmas uzlabošanas

No šī gada 1. oktobra Bērnu slimnīcas fonds, Dzemdību nama fonds un Latvijas Vecmāšu asociācija īsteno apjomīgu projektu nepilngadīgo grūtnieču atbalsta sistēmas uzlabošanai Latvijā. Projekta ietvaros, kas kalpo kā Bērnu slimnīcas fonda uzsāktā darba otrais posms, plānots veicināt sadarbību starp valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, izglītot gan jauniešus, gan dzemdību speciālistus, gan plašāku sabiedrību, un panākt nepilngadīgo grūtnieču atbalsta sistēmas uzlabojumus valstiskā mērogā!

2022. gadā Bērnu slimnīcas fonds īstenoja Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu “Mazaizsargātas sabiedrības grupas interešu aizstāvība, veidojot valsts atbalsta sistēmu: Rīcības plāns 2022. – 2025. gadam nepilngadīgo grūtnieču atbalstam Latvijā”. Projekta ietvaros izstrādāts Rīcības plāns atbalsta sistēmas nepilngadīgām grūtniecēm izveidošanai 2022. – 2025. gadiem. Lai nodrošinātu nepieciešamo dažādu nozaru speciālistu piesaisti problēmas risināšanai, tagad uzsākts projekta otrais posms, sadarbībā ar nodibinājumu Dzemdību nama fonds un biedrību Latvijas Vecmāšu asociācija.

Projekts “Mazaizsargātas sabiedrības grupas – nepilngadīgu grūtnieču interešu aizstāvība, veidojot valsts atbalsta sistēmu, II posms”, ko finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Eiropas Savienības – NextGenerationEU piešķirtajiem līdzekļiem, ir turpinājums iesāktajam un īstenos vairākas Rīcības plānā iestrādātās aktivitātes.

“Rūpes par nepilngadīgajām grūtniecēm ir rūpes par diviem bērniem, kuri ir ļoti neaizsargāti un kuru nākotne ir tieši atkarīga no palīdzības, kāds tiks nodrošināts gan grūtniecības laikā, gan pēc bērniņa piedzimšanas. Pagājušajā gadā īstenotā projekta ietvaros atklājām skarbo realitāti par sistēmiska atbalsta trūkumu valsts mērogā, tādēļ pēc rīcības plāna iesniegšanas valsts iestādēm ar ziedotāju atbalstu uzsākām mentoru programmu nepilngadīgajām grūtniecēm. Tagad, apvienojot gan savu, gan divu citu nevalstisko organizāciju vērtīgo pieredzi, esam apņēmības pilni realizēt otru projekta posmu, lai gan mentoru programma, gan citi nepieciešamie atbalsta pasākumi nonāktu valsts apmaksāto pakalpojumu lokā un sasniegtu meitenes, kurām tas vajadzīgs, visā Latvijā,” stāsta Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

“Dzemdību nama fonda misija ir, atbalstot topošos un jaunos vecākus, sniegt katram bērnam, neatkarīgi no vecāku sociālā statusa un materiālā nodrošinājuma, iespējami labāko dzīves sākumu. Rūpēs par nepilngadīgajām meitenēm kuras ir izvēlējušās kļūt par māmiņām, Dzemdību nama fonds ar prieku līdzdarbojas atbalsta sistēmas veidošanā, kurā profesionāļi, katrs savā atbildības jomā,  bet kopā sadarbojoties, palīdzēs meitenēm justies drošāk un stabilāk,” pauž Ilze Bumbiere, Dzemdību nama fonda pārstāve.

“Tā kā vecmāte ir centrālā aprūpes persona grūtniecības un dzemdību laikā, tad Latvijas Vecmāšu asociācija uzskata par savu pienākumu iesaistīties šādā projektā, lai palīdzētu uzlabot nepilngadīgo pacientu iespējas vienkārši un laicīgi saņemt nepieciešamo atbalstu,” apņēmību īstenot projektu skaidro Latvijas Vecmāšu asociācijas pārstāve Linda Veidemane.

Projekta ietvaros tiks izveidots un praksē pārbaudīts dažādu speciālistu savstarpējās komunikācijas modelis nepilngadīgajām grūtniecēm nepieciešamo atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī veikta dažādu speciālistu apmācību programmu izstrāde un pašu apmācību īstenošana.

Tāpat tiks īstenoti arī plaši dažādu sabiedrības grupu informēšanas pasākumi par problēmu un tās risinājumiem un izstrādāti dažādi mūsdienīgi izglītojošas un atbalstošas informācijas rīki un materiāli mazaizsargātajai sabiedrības grupai (nepilngadīgajām grūtniecēm) un arī jauniešiem, ar mērķi izglītot par reproduktīvo veselību.

Projekta ietvaros norisināsies daudzveidīgas aktivitātes:

  • Tīklošanās pasākumi nepilngadīgo grūtnieču atbalsta sistēmā iesaistītajiem partneriem un valsts iestāžu pārstāvjiem – astoņas darba grupas sanāksmes, nepilngadīgo grūtnieču atbalsta jomas speciālistu komunikācijas sadarbības modeļa izstrāde, šī modeļa pilotēšana un plāna izstrāde preventīvajam darbam, lai ar dažādu informatīvo rīku palīdzību novērstu neplānotas grūtniecības pirms pilngadības iestāšanās.
  • Mentoru programma nepilngadīgajām grūtniecēm. Projekta sadarbības partneri kopā ar nozares profesionāļiem izstrādās “Mentoru programmu nepilngadīgo grūtnieču atbalstam” - analītisku dokumentu, ko iesniegs lēmumpieņēmējiem kā plānu nākotnes valsts apmaksātajam pakalpojumam. Tāpat tiks pilnveidota jau esošā Bērnu slimnīcas fonda mentoru programma nepilngadīgajām grūtniecēm.
  • Apmācības programma vecmātēm. Dzemdību nama fonda izstrādātā un Latvijas Ārstu biedrības akreditētā vecmāšu atbalsta programma saskarsmē un komunikācijā “Vārda spēks” tiks pilnveidota un piemērota darbam arī ar nepilngadīgām grūtniecēm. Projekta laikā tiks īstenoti divi pielāgotie vecmāšu apmācības cikli, kas vērsti uz nepilngadīgo grūtnieču jomas specifikas apguvi (apmācītas 40 vecmātes).
  • Konference "Nepilngadīgo grūtnieču atbalsta sistēma un ārvalstu pieredze". Konferencē ne vien runās par projekta gaitu un sasniegumiem, bet arī veicinās sistēmiskas pārmaiņas – aicinot lēmumpieņēmējus apzināties nepilngadīgo grūtnieču stāvokli Latvijā, jauno māmiņu izaicinājumus, tik ļoti vajadzīgo valsts atbalstu viņu dzīves kvalitātes veidošanā un rast risinājumus šo problēmjautājumu politikas veidošanā un īstenošanā.
  • Trīs raidierakstu cikli, kuros runās par sabiedrības attieksmi, komunikāciju un uztveri pret nepilngadīgām grūtniecēm, BSF mentoru programmas darbību, pieredzi, izaicinājumiem, kā arī par iztrūkstošo valsts atbalstu nepilngadīgām grūtniecēm, par nākotnes vīziju un stratēģiju šīs jomas problēmjautājumu risināšanā.
  • Informatīvo materiālu sagatavošana ar koncentrētu informāciju par atbalstu nepilngadīgām grūtniecēm (mentora pakalpojumi, dzemdību somas, vecmāšu konsultatīvais pakalpojums, kontaktinformācija u.c. būtiska informācija). Materiāli būs gan elektroniskā, gan taustāmā formā.
  • Informatīvi izglītojošas mobilās aplikācijas izstrāde, kurā atradīsies dažādi informatīvie materiāli, būs iespēja anonīmi uzdot jautājumus un saņemt atbildes.
  • Vietnes www.atbalstaceļvedis.lv papildināšana ar informāciju nepilngadīgajām grūtniecēm. Interaktīvā interneta vietne kalpos kā papildus atbalsta platforma gan speciālistiem, gan projekta mērķgrupai, kur vienuviet būs koncentrēta/papildināta droša un uzticama visa nepieciešamā informācija par nepilngadīgo grūtnieču atbalstu Latvijā (par pakalpojumu pieejamību, mentoru programmu, konsultācijām, informācijas saņemšanu u.c. noderīgu informāciju).

 

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2023 – 01.10.2025

Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Eiropas Savienības – NextGenerationEU piešķirtajiem līdzekļiem. Par sagatavoto materiālu saturu atbild Bērnu slimnīcas fonds.

#SIF_sociālādrošība

 

Atpakaļ