X
A A A A A
-A A A+

16. novembrī norisināsies starptautiska tiešsaistes konference “Tehniskie palīglīdzekļi bērniem – izaicinājumi un iespējas”

2023. gada 16. novembrī, Starptautiskajā tolerances dienā, Bērnu slimnīcas fonds (BSF) rīko starptautisku tiešsaistes konferenci “Tehniskie palīglīdzekļi bērniem – izaicinājumi un iespējas”, kas būs pieejama tiešsaistē jebkuram interesentam. Pasākumā tiks prezentēts BSF projekta “Es un Tu, Mēs” ietvaros izstrādātais risinājumu plāns valsts atbalsta sistēmas uzlabošanai bērniem ar kustību traucējumiem, kā arī norisināsies apaļā galda diskusija ar valsts lēmumu pieņēmējiem un jomas speciālistiem.

“Teju divus gadus kopā ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, tostarp, pacientu vecākiem esam veidojuši plānu, lai uzlabotu valsts atbalsta sistēmu bērniem ar kustību traucējumiem. Bērnu slimnīcas fonds ir tikai viena no organizācijām, kas jau daudzu gadu garumā atbalsta bērnus ar kustību traucējumiem un labi redz, ar kādiem šķēršļiem ir jāsaskaras šo bērnu ģimenēm, lai saņemtu  pilnvērtīgu valsts atbalstu. Konferences ietvaros sniegsim aktuālāko informāciju par nozares izaicinājumiem, tendencēm un labo praksi, kā arī aicināsim valsts lēmumu pieņēmējus apzināties bērnu ar kustību traucējumiem tehnisko palīglīdzekļu nozīmi viņu dzīves kvalitātes veidošanā un rast risinājumus esošo šķēršļu pārvarēšanā, īstenojot sistemātiskas pārmaiņas nozarē,“ konferences mērķi skaidro Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja.

Konferences programmā:

Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja ieskicēs BSF pieredzi, atbalstot bērnus ar kustību traucējumiem, kā arī secinājumus par līdz šim projektā “Es un Tu, Mēs” paveikto.

Dr. Signe Tomsone, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore, prezentēs secinājumus pēc projekta ietvaros veiktajām vecāku aptaujām un pētījuma, kas atklāj galvenos tehnisko palīglīdzekļu atbalsta sistēmas trūkumus un arī sociālās problēmas, ar kurām ikdienā saskaras bērni ar kustību traucējumiem un viņu vecāki.

Dr. Alisa Rjabikova, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) sertificēta fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste, pastāstīs par BKUS redzējumu tehnisko palīglīdzekļu jomā.

Kärt Veliste, Igaunijas Veselības apdrošināšanas fonda Medikamentu un medicīnisko iekārtu departamenta pakalpojumu vadītāja, dalīsies Igaunijas pieredzē par ortožu piešķiršanu bērniem.

Maximilian Gläser, pediatriskās ortopēdijas un tehnisko palīglīdzekļu eksperts ar 13 gadu darba pieredzi vairākās valstīs, prezentēs Vācijas veselības aprūpes sistēmu ortožu jomā.

Egija Bidiņa, rehabilitācijas centra “Poga” fizioterapeite, stāstīs par fizioterapeita pieredzi, strādājot ar bērniem, kuri izmanto ortozes.

Karīna Pētersone, projekta “Es un Tu, Mēs” vadītāja, prezentēs projekta ietvaros izstrādāto risinājumu plānu valsts atbalsta sistēmas uzlabošanai bērniem ar kustību traucējumiem.

Savā pieredzē dalīsies arī ģimenes, kurās aug bērni ar kustību traucējumiem.

Apaļā galda diskusijā ar speciālistiem, vecākiem un lēmumu pieņēmējiem piedalīsies Liene Dambiņa, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa, Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Ploka, un Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis. Diskusijā kopīgi ieskicēs galvenos soļus, ko iespējams spert, lai uzlabotu tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas sistēmu bērniem Latvijā.

Pasākumu vadīs moderatore Kristīne Garklāva.

Konference 16. novembrī no plkst. 9:00 līdz 13:30 būs skatāma tiešsaistē gan vietnē konference.bsf.lv, gan Bērnu slimnīcas fonda un sadarbības partneru “Facebook” lapās.

 

Par projektu

Pēdējos trīs gados Bērnu slimnīcas fonds ir sniedzis atbalstu vairāk nekā 108 bērniem ar funkcionēšanas ierobežojumiem, turklāt liela daļa no šiem bērniem atkārtoti saņem finansiālu atbalstu tehniskajiem palīglīdzekļiem, jo bērni aug un katru gadu ir nepieciešams jauns, lielāks tehniskais palīglīdzeklis.

Redzot atbalsta lūgumu pieaugumu un saprotot, ka atbalstu bērnu tehniskajiem palīglīdzekļiem vajag katru gadu, Bērnu slimnīcas fonds ir uzņēmies realizēt EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansēto projektu “Es un Tu, Mēs”. Projekta mērķis ir veicināt pilsonisko aktivitāti un līdzdalību politikas dokumentu izstrādē un lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī veicināt izpratni sabiedrībā par bērnu ar kustību traucējumiem līdztiesības būtiskumu demokrātijas attīstībā. Projekta ietvaros veikto aptauju rezultāti tiek prezentēti gan sabiedrībai, gan valsts lēmumu pieņēmējiem – Veselības un Labklājības ministrijām, kā arī Saeimas deputātiem – ar mērķi veicināt virzību uz iekļaujošu sabiedrību.

Projekts tiek realizēts no 01.12.2021. līdz 30.11.2023, un tā laikā īsteno šādas aktivitātes:

  • Aptaujas vecākiem, kuru bērniem ir kustību traucējumi;
  • Diskusiju un domnīcu cikls: “Rodam risinājumu”, kurā piedalās dažādas iesaistītās puses (ministrijas un citas valsts institūcijas, tehnisko palīglīdzekļu izgatavotāji, vecāku pārstāvji, nevalstiskās organizācijas);
  • Raidierakstu cikls: “Vienādas iespējas visiem”;
  • Kopīgs projektā iesaistīto pušu izstrādāts Risinājumu plāns tehnisko palīglīdzekļu pieejamības uzlabošanai bērniem ar kustību traucējumiem, kurā definēts esošās situācijas raksturojums, problēmas izklāsts, turpmākais rīcības plāns un sasniedzamie rezultāti;
  • Kampaņa “Atvērti un draudzīgi visiem bērniem”;
  • Starptautiska konference “Tehniskie palīglīdzekļi bērniem – izaicinājumi un iespējas”.

Projekta rezultātā tiks veicināta sabiedrības izpratne par bērnu ar kustību traucējumiem izaicinājumiem, līdztiesību ikdienas dzīves kvalitātē un iekļaujošu attieksmi demokrātiskā sabiedrībā. Tāpat projekta ietvaros tiks nodrošināta sabiedrības interešu aizstāvība konkrētā sociālā jomā ar mērķi stiprināt Satversmē noteiktās demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Projekta rezultātā tiks izstrādāts Risinājumu plāns tehnisko palīglīdzekļu pieejamības uzlabošanai bērniem ar kustību traucējumiem, kurš tiks iesniegts atbildīgajās ministrijās.

*Konference tiek rīkota EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansētā projekta “Es un Tu, Mēs” ietvaros. Par saturu atbild Bērnu slimnīcas fonds.

Atpakaļ