X
A A A A A
-A A A+

Sniegts atbalsts jau 409 Ukrainas bēgļu ģimenēm

No 2022. gada 28. februāra līdz 31. augustam Bērnu slimnīcas fonds īstenoja Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) finansētu projektu “Bērnu slimnīcas fonda palīdzība, iesaistot brīvprātīgo cilvēkresursu, Ukrainas bēgļu ģimenēm ar bērniem”*. Projekta norises laikā sniegts atbalsts 102 ģimenēm, kas meklēja atbalstu Bērnu slimnīcas fondā, kā arī 307 ģimenēm un bērniem, kuri saņēma psihoemocionālo palīdzību Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem (Kaļķu ielā 1) un sociālās iniciatīvas centrā “Common Ground”.

Bēgot no kara, kopš februāra beigām Latvijā ieradušies tūkstošiem Ukrainas ģimeņu ar bērniem, tostarp ar veselības problēmām. Valsts apmaksā bēgļu bērniem veselības aprūpes pakalpojumus tādā pašā apmērā, kā Latvijas pilsoņiem, taču ir arī gadījumi, kad nepieciešams papildu atbalsts gan veselības, gan sociālo jautājumu risināšanā. Jūtot līdzi Ukrainas bēgļu ģimenēm šajos īpaši smagajos apstākļos, kad viņi spiesti būt atrauti no mājām un zaudējuši atbalsta sistēmu, Bērnu slimnīcas fonds marta vidū uzsāka labdarības kampaņu, organizējot atbalsta koncertu “Palīdzi celties”, kā arī uzrunājot privātpersonas un uzņēmumus dažādos saziņas kanālos.

Līdz augusta beigām saziedoti jau 231 150,38 EUR, kas nodrošina ABA terapijas un logopēda nodarbību apmaksu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, transporta izmaksu kompensāciju ceļam uz un no medicīnas iestādes, valsts neapmaksātu medikamentu un speciālistu konsultāciju apmaksu, kā arī ēdināšanas pakalpojumu segšanu Bērnu slimnīcā. Turklāt kopš aprīļa jau 307 Ukrainas bēgļu ģimenēm ar bērniem Rīgā nodrošināta psihoemocionālā palīdzība, ko sniedz Bērnu slimnīcas fonda bērnu psiholoģe Natālija no Ukrainas. Palīdzību bērniem un jauniešiem, kuri vecāki par 10 gadiem, sniedzis arī Pusaudžu resursu centrs.

Kaut gan finansiālais atbalsts dažādu valsts neapmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanai tika segts no ziedojumiem, bieži vien Ukrainas bēgļu ģimenēm un tās uzņemošajiem vietējiem iedzīvotājiem bijusi nepieciešama tieši informatīva palīdzība, lai noorientētos pieejamā atbalsta klāstā, kā arī praktisks atbalsts. Pateicoties SIF finansētajam projektam, Bērnu slimnīcas fonds iesaistīja 21 brīvprātīgo, kuri palīdzēja gan sekot līdzi Ukrainas bēgļu atbalsta meklējumiem sociālajos tīklos, gan organizēt informatīvo skrejlapu un plakātu izplatīšanu par BSF sniegto atbalstu, ziedojumu vākšanu labdarības koncertā un pavisam praktisku palīdzību bēgļu ģimenēm, piemēram, transportu.

Lai arī brīvprātīgo iesaistes projekts ir noslēdzies, Bērnu slimnīcas fonds turpinās sniegt gan finansiālu, gan informatīvu atbalstu Ukrainas bēgļu ģimenēm un bērniem. Sabiedrība tiek aicināta atbalstīt īpašo ziedojumu kampaņu "Palīdzi celties"! Ziedot iespējams gan Bērnu slimnīcas fonda mājaslapā www.bsf.lv, gan zvanot uz ziedojumu tālruni: 90006864 (4,27 EUR ar PVN).

Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Par projektā sagatavoto materiālu saturu atbild Bērnu slimnīcas fonds.

#NVObrivpratigie2022

Atpakaļ