X
A A A A A
-A A A+

Top interaktīvs ceļvedis vecākiem, kuru bērniem ir kustību traucējumi vai 1.tipa cukura diabēts!

No 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 30. jūnijam Bērnu slimnīcas fonds realizē Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” projektu ”Interaktīvais ceļvedis – iekļaujošs un drošs palīgs ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām COVID-19 krīzes negatīvo seku mazināšanai.”

Projekta ietvaros ir plānots izveidot uzticamu un visiem interesentiem pieejamu interaktīvu ceļvedi, sniedzot individuālajām vajadzībām atbilstošu informāciju par dažādiem pakalpojumiem, kurus var izmantot vecāki, aizbildņi, audžuvecāki vai citi likumiskie bērnu pārstāvji, kuru bērniem ir kustību traucējumi vai 1.tipa cukura diabēts. Ceļvedī ir plānots apvienot gan medicīniska rakstura informāciju, gan visa pieejamā atbalsta (valsts, pašvaldību, privātuzņēmēju) informāciju un aprakstus par to, kā šo atbalstu var iegūt. Tāpat tiks apkopota informāciju par nepieciešamajiem speciālistiem, kā arī izveidota bloga sadaļa, kurā vecāki varēs atrast noderīgu informāciju (Nevalstisko organizāciju saraksts, atbalsta grupu apkopojums, padomi/”checklistes” konkrētām dzīves situācijām, dažādus pieredzes stāstus utt). Interaktīvā ceļveža mērķis ir sniegt atbalstu vecākiem laikā, kad saskaramies ar dažādiem ierobežojumiem (Covid – 19) klātienes konsultācijām un vizītēm.

“Lai sagatavotu interaktīvo ceļvedi, projektam esam piesaistījuši dažādus ekspertus – vecākus, kuru bērniem ir kustību traucējumi vai diabēts, kā arī Bērnu klīniskās universitātes un citus nozares speciālistus. Līdz 30. aprīlim ir notikušas jau 6 attālinātās diskusijas/darba grupas, kuru ietvaros pārrunājām ceļveža saturu un to, kā ceļvedi padarīt lietotājam pēc iespējas ērtāku. Šobrīd darbs pie satura un struktūras ir pabeigts un turpinās paša ceļveža IT kodešana un informācijas satura  ievākšana,”par projekta norisi pastāstīja Bērnu slimnīcas fonda projektu vadītāja Karīna Pētersone.

Lai ceļvedī varētu iekļaut valsts pakalpojumus, Bērnu slimnīcas fonds organizēja attālināto tikšanos ar Labklājības ministriju, lai atrastu labāko veidu, kā iekļaut Ceļvedī informāciju par valsts atbalstu. 14.maijā ir ieplānota arī tikšanās ar Latvijas pašvaldību savienību, jo mūsu mērķis ir iekļaut interaktīvajā ceļvedī arī pašvaldību pieejamo atbalstu. Savukārt lai noskaidrotu vecāku viedokli, projekta ietvaros tika veiktas divas interneta aptaujas – vecākiem, kuru bērniem ir kustību traucējumi vai diabēts. Aptaujas mērķis bija noskaidrot to, kas ir tā informācija, kuru vecāki visbiežāk meklē un kas ir tas, ko viņi vēlētos redzēt Interaktīvajā ceļvedī.

Paralēli tiek organizētas arī bezmaksas tiešsaistes lekcijas ar mērķi sniegt atbalstu vecākiem, kuru bērniem ir kustību traucējumi vai 1.tipa cukura diabēts, laikā, kad ir Covid – 19 ierobežojumi un klātienes konsultācijas ir ierobežotas, kā arī ir plānots sagatavot 8 video, ar mērķi sniegt izglītojošu informāciju un emocionālu atbalstu. Kopumā ir plānotas sešas tiešsaistes lekcijas, no kurām ir notikušas jau trīs:

  1. “Sadzīvošana ar bērna diagnozi. Ģimenes loma bērna attīstībā un dzīves kvalitātes uzlabošanā”, lektore Anete Bendika (mamma bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, kustība “Mēs negribam izdegt”)
  2. "Uztura paraduma maiņa – sarežģītākais posms diabēta ārstēšanā", lektore Landa Jaunzema (mamma bērnam ar diabētu, “Diabēts ģimenē” autore)
  3. "Vecāka ikdienas loma bērna ar funkcionāliem traucējumiem dzīvē", lektore Egija Bidiņa (Bērnu fizioterapijas vadītāja, fizioterapeite)

Līdz projekta beigām vēl ir plānotas trīs attālinātās lekcijas: 14. maijā uzstāsies endokrinologs Una Lauga – Tuņina, 27. maijā uzstāsies diabēta māsa Kristīne Kauliņa un 3. jūnijā uzstāsies neirologs Mikus Dīriks. Visas lekcijas tiek ierakstītas un ieraksti tiks iekļauti Interaktīvajā ceļvedī.

               Pēc projekta noslēguma Bērnu slimnīcas fonds turpinās aktualizēt informāciju Interaktīvajā ceļvedī, kā arī ar laiku tas tiks iekļauts Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas eko sistēmā (mājas lapā).

#NVOCovid2021

Atpakaļ