X
A A A A A
-A A A+

Paldies, Tavs ziedojums ir bijis ļoti vērtīgs atbalsts daudziem bērniem un viņu ģimenēm Latvijā!

Bērnu slimnīcas fonds (BSF) šogad svin 20 gadu jubileju un saka sirsnīgu paldies katram, kurš šo gadu laikā ir atbalstījis bērnu veselību! Pateicoties ziedotājiem, tūkstošiem bērnu visā Latvijā ir saņēmuši atbalstu ārstniecībai, un pēdējo 5 gadu laikā vien palīdzība sniegta 2775 individuāliem bērniem. 20 gadu laikā ir īstenoti arī vairāk nekā 600 dažādi ar bērnu veselību saistīti projekti, kas palīdz veseļoties jebkuram mazajam pacientam, kurš ārstējas Bērnu slimnīcā. Lielākie projekti, kas tapuši pateicoties ziedotājiem, ir Vecāku mājas rekonstrukcija, Hematoonkoloģijas nodaļas rekonstrukcija, Acu, kakla un deguna slimību nodaļas remonts un piebūve, Ķiruģijas nodaļas remonts, Spēļu istabu ierīkošana slimnīcas nodaļās, Bērnu slimnīcas bibliotekas izveidošana, Autisma kabineta izveidošana, Mākslas un mūzikas terapijas kabineta un Kustību terapijas kabineta izveide, Spēļu terapijas kabineta “Mazo dakterīšu skola” aprīkošana, rotaļu laukumu izveidošana Torņkalnā un Gaiļezerā un jaunās Bērnu slimnīcas virtuves aprīkošana un kustības Ēstprieks izveidošana. Visi īstenotie projekti ir bijuši komandas darba rezultāts, kur iesaistījušies gan Bērnu slimnīcas un Bērnu slimnīcas fonda darbinieki, gan ziedotāji.

20 gadu laikā Bērnu slimnīcas fonda piesaistītais finansējums ir 12 896, 269 eiro, no kuriem aptuveni 93% ir ziedojumi, bet pārējais finansējums piesaistīts caur Eiropas Sociālā fonda, SIF, pašvaldību, valsts un citiem finanšu avotiem. Lielākā finansējuma daļa – 54,3% apmērā tikusi ieguldīta Bērnu slimnīcas infrastruktūras uzlabošanā – telpu remontos, mēbeļu, cita aprīkojuma sagādāšanai, lai uzlabotu bērnu un vecāku labsajūtu slimnīcā. 29.7% no finansējuma novirzīti ārstniecības pakalpojumu un medicīnisku ierīču sarūpēšanai, lai uzlabotu ārstniecības iespējas bērniem Latvijā, kā arī individuāliem bērniem, kuriem bijuši nepieciešami medikamenti, diagnostika vai cita veida ārstniecība, kas nav valsts apmaksāta, bet jānodrošina stacionārā.

“2001. gadā bija pagājuši 10 gadi kopš Latvija atkal bija atguvusi neatkarību. Valstī daudz kas mainījās, bet Bērnu slimnīcā šo desmit gadu laikā nekādas īpašas izmaiņas nenotika (vienīgais lielais realizētais projekts par valsts naudu bija jaunas bērnu intensīvās terapijas izbūve). Bērnu slimnīcā ļoti daudz kas bija kā padomju laikos, taču vairums Bērnu slimnīcas ārstu bija pabijuši ārzemju klīnikās, arī es. Bija tapusi vīzija par to, uz kurieni ir jāvirzās, bet kā to panākt? Skaidrs bija viens – ir jāiesaista sabiedrība, jāatrod atbalstītāji, sponsori tieši tāpat kā to dara klīnikas rietumos. Viņu veiksmes stāsts balstīts slimnīcas atbalsta fondu aktīvā darbībā, un tāpēc 2000. gada nogalē tapa ideja dibināt Bērnu slimnīcas atbalsta fond”, savās atmiņās par Bērnu slimnīcas fonda veidošanu dalās viena no fonda dibinātājām, anesteziologs – reanimatologs, Bērnu slimnīcas Anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas vadītāja dr.Arta Bārzdiņa. “Šo 20 gadu laikā ir paveikts neaptverami daudz – smagi slimi bērnu un viņu ģimenes locekļi par sabiedrības saziedotiem līdzekļiem ir ārstēti ārzemju klīnikās, viņu vecāki ir atbalstīti, nodrošinot uzturēšanos ārstniecības laikā, neskaitāmas ierīces, medicīnas tehnoloģijas ir nonākušas mūsu rīcībā, lai pēc iespējas ātrāk spētu palīdzēt smagi slimajiem bērniem. Nespēju visu šajā emocionālajā brīdī atcerēties un uzskaitīt, bet kā īpašu vērtību gribu atzīmēt Fonda meitenes – bez viņām Fonds nebūtu tāds, kāds tas ir šodien, mēs nebūtu sasnieguši savus vispārdrošākos mērķus un vīzijas, par kuriem sākām sapņot 2001. gadā. Bez viņu atbalsta, izcilajām darba spējām un mīlestības pret savu misiju un izvēlēto ceļu Bērnu slimnīca nebūtu tāda, kāda tā ir šodien,” pateicību pauda dr.Bārzdiņa.

8,8 % finansējuma tikuši novirzīti Bērnu slimnīcas personāla tālākizglītībai un pieredzes iegūšanai ārvalstīs, savukārt 7,2 % finansējuma ir ieguldīti individuālu bērnu veselības vajadzību atbalstam, apmaksājot dažādas terapijas, diagnostiku, medikamentus, palīgierīces un citas lietas, kas uzlabo veselību un dzīves kvalitāti, bet nav valsts apmaksātas.

“Bērnu veselības aprūpe šo 20 gadu laikā ir ļoti mainījusies, bet mūsu mērķis un misija paliek nemainīgi – lai katram bērnam Latvijā, neatkarīgi no ģimenes finansiālajām iespējām, būtu pieejama labākā iespējamā veselības aprūpe. Atbalstot Bērnu slimnīcas attīstību, visus šos gadus esam stiprinājuši valsts sniegto, tātad bezmaksas, pakalpojumu. Tas ir svarīgi un aktuāli arī šodien- jo zinošāki būs slimnīcas ārsti un labāks, mūsdienīgāks medicīniskais aprīkojums, jo lielāks ieguvums tas būs mūsu bērniem, kuri ar smagām saslimšanām nokļūst Bērnu slimnīcā no visas Latvijas. Pēdējo gadu laikā daudz palīdzam arī bērniem pēc ārstēšanās slimnīcā, kad nepieciešams atbalsts veselības uzlabošanai, kas nav valsts apmaksāts, bet ir ārstu rekomendēts. Šo gadu laikā redzam, ka cilvēku ziedojums ir ne tikai palīdzība konkrētam bērnam vai kādam no mūsu īstenotajiem projektiem, tas ir radījis un turpina veidot arī būtiskas izmaiņas veselības aprūpes sistēmā. Ļoti daudzas lietas bērnu veselības jomā laika gaitā ir kļuvušas valsts apmaksātas, jo sabiedrība ar savu atbalstu un ziedojumu ir parādījusi, ka tas ir svarīgi, ka ir jāmeklē risinājums. Atskatoties uz kopā paveikto, ir milzīgs aizkustinājums un gandarījums, ir paveiktas neticamas lietas, kas likās teju neiespējamas. Bērniem un viņu ģimenēm tā ir bijusi palīdzība ļoti smagā brīdī, kas ļāvusi pārvarēt grūtības, saņemot gan praktisku, gan emocionālu atbalstu. Sirsnīgs paldies katram, kurš ir nācis palīgā un bijis bezgala svarīgs ceļabiedrs daudzu bērnu un viņu ģimeņu dzīvēs, ” pateicību pauda Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

Bērnu slimnīcas fonda 20 gadu jubilejas ietvaros tiks publicēti video stāsti, kuros atspoguļosies ziedotāju sniegtā palīdzība caur bērnu un viņu ģimeņu stāstiem, tāpat tiks apkopota un Bērnu slimnīcas fonda sociālos tīklos publicēta statistika un informācija par lielākajiem paveiktajiem darbiem. Savukārt šī gada 8.oktobrī, tuvojoties Pasaules mentālās veselības dienai, Bērnu slimnīcas fonds sadarbībā ar Bērnu slimnīcu un piedaloties vairākiem starptautiski atzītiem nozares profesionāļiem rīkos konferenci par bērnu un pusaudžu mentālo veselību.

Atpakaļ