X
A A A A A
-A A A+

Noslēgušās BSF organizētās diskusijas/domnīcas, lai izstrādātu programmu bērniem ar AST 2021. – 2025.gadam!

Ir noslēgušās Bērnu slimnīcas fonda organizētās diskusijas/domnīcas, lai izstrādātu programmu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST) 2021. – 2025.gadam.

No 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. oktobrim Bērnu slimnīcas fonds realizē Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projektu ”Sabiedrības iniciatīva par bērnu ar autiskā spektra traucējumiem integrāciju sabiedrībā un cilvēktiesību nodrošināšanu, veidojot valsts atbalsta sistēmu”.

Projekta ietvaros viens no svarīgākajiem mērķiem ir izstrādāt programmu bērniem ar AST Latvijā 2021.-2025.gadam. Lai to realizētu, Bērnu slimnīcas fonds organizēja domnīcas/diskusijas ar nozares ekspertiem, biedrību pārstāvjiem, BKUS speciālistiem, bērnu ar AST vecākiem, atbildīgajām ministrijām (Veselības ministrija, Labklājības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija) un citu institūciju pārstāvjiem. Kopumā tika novadītas sešas diskusijas, kuru ietvaros tika izskatīta esošā situācija, pakalpojumu pieejamība, kvalitāte, citu valstu pieredze utt. Diskusijas ir noslēgušās un šobrīd Bērnu slimnīcas fonds komplektē programmu bērniem ar AST, kura tiks iesniegta atbildīgajās ministrijās. Diskusiju rezultātā iezīmējās pieci attīstības virzieni, kuri ietver sevī kompleksu darbību kopu, pie kuriem būtu jāstrādā, lai bērnus ar AST iekļautu Valsts apmaksātu pakalpojumu sistēmā, kā arī integrētu sabiedrībā:

  1. AST (autiskā spektra traucējumu) diagnostika;
  2. Rehabilitācija bērniem ar AST;
  3. Agrīnā intervence – kvalitatīvu pakalpojumu sniedzēju nodrošināšana;
  4. Bērnu ar AST iekļaušana izglītības sistēmā;
  5. Vecāku, sabiedrības izglītotība par bērniem ar AST.

“Esam gandarīti, ka ieguldītajam darbam ir pēctecība un tas tiek turpināts Labklājības ministrijas izveidotajā darba grupā, kuras uzdevums ir kompleksi risināt jautājumu par valsts apmaksātu pakalpojumu veidošanu bērniem ar AST. Svarīga loma šeit būs ministriju spējai savstarpēji sadarboties, tāpēc priecājos, ka darba grupā iesaistīti tik daudzu nozaru pārstāvji, kuri šobrīd meklē labākos risinājumus. Arī Bērnu slimnīcas fonds ir darba grupas dalībnieks, un esam nodevuši visus analītiskos materiālus un izstrādātos dokumentus darba grupas rīcībā, lai kopā varētu turpināt iesākto darbu,” pastāstīja Bērnu slimnīcas fonda projektu vadītāja Karīna Pētersone. “Šogad esam varējuši palīdzēt vairāk kā 240 bērniem, apmaksājot ABA terapijas, logopēda, ergoterapeita nodarbības un ADOS testu veikšanu, kopumā novirzot tam vairāk kā 210 000 eiro. Kaut arī ziedotāji ir ļoti atsaucīgi, Bērnu slimnīcas fondā regulāri pēc palīdzības gaida ap 40 bērniem. Vidējais bērnu vecums ir 2 – 3 gadi, jaunākajam bērnam ir 1.9 gadi. Apzinoties, cik svarīgi ir bērniem saņemt agrīno intervenci nekavējoties, ceram, ka iesāktais darbs ātri virzīsies uz priekšu un bērni ar AST saņems viņiem tik nepieciešamo atbalstu, lai tie varētu pēc iespējas labāk integrēties sabiedrībā,”komentēja K.Pētersone.

Ar programmu bērniem ar AST Latvijā 2021.-2025.gadam var iepazīties ŠEIT.

#NVOFonds2021

Atpakaļ