X
A A A A A
-A A A+

Bērnu slimnīcas fonds ir iesniedzis Saeimā Manabalss.lv iniciatīvu “Par valsts apmaksātu pakalpojumu ieviešanu bērniem ar Autiskā spektra traucējumiem”.

Bērnu slimnīcas fonds (BSF) 30. martā izveidoja iniciatīvu portālā Manabalss.lv “Par valsts apmaksātu pakalpojumu ieviešanu bērniem ar Autiskā spektra traucējumiem”- https://manabalss.lv/i/2069 . Divu nedēļu laikā to parakstīja 11 103 atbalstītāji, sniedzot iespēju inciatīvu virzīt uz Saeimu. Tā ir cerība bērniem ar AST saņemt valsts apmaksātus veselības, sociālās rehabilitācijas un izglītības pakalpojumus, lai veiksmīgi attīstītos, pilnveidotu trūkstošās prasmes un iekļautos sabiedrībā.

“Sirsnīgs paldies visiem, kuri pamanīja un parakstīja iniciatīvu, lai mēs varētu to virzīt uz Saeimu. Īpašs prieks bija redzēt, cik daudzi bērnu ar AST vecāki iesaistījās un dalījās ar šo informāciju, aicinot citus atbalstīt. Pirms 3 gadiem, kad sākām atbalstīt bērnus ar AST, vecāki bija daudz nedrošāki un nevēlējās publiski runāt par sava bērna veselību, baidoties par sabiedrības attieksmi. Tagad situācija ir mainījusies, un daļēji tas ir pateicoties labdarības akcijām, kuru ietvaros tūkstošiem cilvēku atbalsta šos bērnus un kur mēs runājam par to, ko nozīmē autiskā spektra traucējumi. Ļoti ceru, ka jau drīzumā ne tikai ziedotāji, bet arī valsts iesaistīsies un sniegs palīdzību bērniem ar AST,” cerību pauda Liene Dambiņa, Bērnu slinīcas fonda vadītāja.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka 2019. gadā Latvijā bija 2369 bērni, kuriem ir diagnosticēti autiskā spektra traucējumi (AST). No tiem 366 bērni bija vecumā no 0-3 gadiem, un 1022 - vecumā no 4-7 gadiem. Tas ir vecuma posms, kad ar mērķtiecīgu un profesionālu atbalstu bērns var sasniegt labus rezultātus. Ņemot vērā, ka arī AST diagnostika Latvijā nav valsts apmaksāta, esošie statistikas dati nav precīzi un neatspoguļo faktisko situāciju. Kā liecina Eiropas Savienības 2020.gadā apkopotie dati, AST ir vienam no 89 bērniem. Latvijā šobrīd nav pieejams sistemātisks, valsts organizēts, finansēts un uz pierādījumiem balstīts pakalpojums bērniem ar AST, līdz ar to bērni un jaunieši ir pilnībā atkarīgi no ziedotāju atsaucības vai viņu ģimenes finansiālām iespējām.

Aptuvenās terapijas izmaksas vienam bērnam ir sākot no 2500 EUR gadā, un lielākā sabiedrības daļa nevar atļauties šādas izmaksas. Par to liecina arī lielais pieprasījums pēc ziedotāju palīdzības, ar kādu ikdienā saskaras Bērnu slimnīcas fonds (BSF), kas sniedz atbalstu bērniem ar AST kopš 2018. gada. Ja 2018. gadā BSF apmaksāja terapijas 42 bērniem kopsummā vairāk nekā 110 000 EUR apmērā, tad 2019. gadā tie bija jau 192 bērni, kuriem BSF apmaksāja terapijas un AST diagnostiku vairāk nekā 208 000 EUR apmērā. Savukārt 2020. gadā atbalstu terapijām un diagnostikas veikšanai saņēma vairāk nekā 150 bērni ar AST, un kopējās izmaksas pārsniedza 250 000 EUR.

#NVOFonds2021

Atpakaļ