X
A A A A A
-A A A+

Atbalsts nepilngadīgajām grūtniecēm

0%
Pēdējās 30 dienās vietnē saziedots: 1 €


Ziedot

Ik gadu Latvijā vairāk nekā 100 meitenes laiž pasaulē mazuli, vēl nesasniegušas pilngadību. Vēl gandrīz tikpat veic abortu. Uzzināt par grūtniecību tik jaunā vecumā nenoliedzami ir satraucoši. Nereti meitenes nesaņem nepieciešamo atbalstu savās ģimenēs, no viņām novēršas vienaudži un draugi. Jaunietēm trūkst sociālā, psiholoģiskā un informatīvā atbalsta, kā arī pavisam praktiska palīdzība – atgādinājums par vizītēm pie ārsta, nepieciešamo analīžu veikšanu, vitamīnu lietošanu u.c. praktiskā palīdzība.

2022. gadā Bērnu slimnīcas fonds realizēja Sabiedrības integrācijas fonda projektu, kura mērķis bija sniegt informatīvi izglītojošu atbalstu un interešu aizstāvību nepilngadīgajām grūtniecēm, veicināt izpratni par nepilngadīgo grūtnieču iekļaušanos sabiedrībā. Projekta ietvaros veicām kvalitatīvu pētījumu par esošo situāciju, kā arī sadarbībā ar nozares profesionāļiem un lēmumu pieņēmējiem izstrādājām Rīcības plānu, kas vērsts uz nepieciešamo nepilngadīgo grūtnieču atbalsta pakalpojumu iekļaušanu valsts apmaksātā atbalsta sistēmā, kā arī preventīvām darbībām nepilngadīgu grūtniecību novēršanai.

Kamēr izmaiņas atbalsta sistēmā valstiskā mērogā ir tikai plānā, Bērnu slimnīcas fonds jau tagad vēlas atbalstīt jaunās topošās māmiņas un piedāvā mentora – atbalsta personas pakalpojumu nepilngadīgām grūtniecēm.

Šāda atbalsta persona var palīdzēt ne tikai pašām meitenēm, bet arī mazulim un ārstiem, kura aprūpē jaunā māmiņa ir nonākusi. Grūtniecības laikā ir ārkārtīgi būtiski ievērot uzraugošā ārsta rekomendācijas, laikus stāties uzskaitē un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai pēc iespējas veiksmīgāk sekotu līdz gan topošās mātes veselībai, gan mazuļa attīstībai. Tāpat jaunā meitene, nonākot nebijušā situācijā, saskaras ar virkni jautājumu, šaubām, bailēm, neziņu, tāpēc ir labi, ja blakus ir atbalsta persona.

Plašāka informācija par mentoru programmu pieejama: ŠEIT

Aicinām ziedot, lai Bērnu slimnīcas fonds varētu nodrošināt mentoru programmu (organizēt mentoriem apmācības, supervīzijas un nepieciešamības gadījumā arī psiholoģisko atbalstu), kā arī krīzes situācijās nepilngadīgajām grūtniecēm sniegt akūtu praktisko palīdzību (kad tas ir akūti svarīgi jaunās sievietes veselībai un grūtniecības veiksmīgai gaitai)!