X
A A A A A
-A A A+

Bērni palīdz bērniem

Bērnu slimnīcas bijušie pacienti, pacientu klasesbiedri vai bērni, kuri ir izjutuši vēlēšanos palīdzēt saviem vienaudžiem - mēs lepojamies ar mūsu jaunākajiem palīgiem, un esam no sirds pateicīgi viņu vecākiem un skolotājiem par iesaistīšanos un atbalstu!

  • Bērnu slimnīcā bija īpaši priecīgs notikums, kad mazos pacientus iepriecināt bija atbraukuši Hokeja skolas Dinamo U-11 hokejisti. Bija ļoti patīkami redzēt, ka tik jauni puikas jau ir izjutuši vēlēšanos palīdzēt un atbalstīt. Augsti novērtējam, ka jaunie cilvēki atrada laiku un enerģiju savā aizņemtajā ikdienā, lai sarūpētu dāvaniņas, ziedotu galda spēles un aizvadītu kopēju galda hokeja turnīru. Esam patiesi gandarīti par mūsu jauno paaudzi!
  • Privātā pamatskola RIMS-Rīga International meridian school ciemojas Bērnu slimnīcā ar pašu sagādātām un skaisti noformētām dāvanām - paldies jums! Tā esot bijusi tieši septiņgadīgās Azras ideja - Azrai šķitis, ka viņai mājas jau tik daudz rotaļlietu, savukārt ir bērni, kuriem tādu nav, turklāt vēl brīdī, kad veselības dēļ nepieciešama nopietna ārstēšanās. Azra ar savu ideju dalījusies ar skolas vadību un citiem bērniem, un rezultātā skolas bērni pedagogu pavadībā, iepriekš konsultatējoties ar Bērnu slimnīcas Intensīvās terpijas nodaļas darbiniekiem, sagādājuši rotaļlietas mazajiem pacientiem!
  • Privātās vidusskolas Patnis skolēni labdarības tirdziņā katru gadu saziedo vairāk nekā 1000 EUR! Pirmajā gadā, kad skolēni sāka atbalstīt Bērnu slimnīcu, bērni bija dzirdējuši par Dāvi, kam nepieciešama palīdzība, daudz apsprieda situāciju savā starpā. Skolas vadība arī bija domājusi par labdarības novirzīšanu Bērnu slimnīcas fondam, bet skolēnu interese un atsaucība idejai par ziedojumiem bija noteicošā. Pēc Ziemassvētku koncerta skolēni kopā ar vecākiem, radiem, draugiem un skolotājiem iekārtoja tirdziņa vietas un aicināja visus iegādāties dažādus gardumus, paštaisītas rotas, dzērienus, ēdienus un citus brīnumus, kas pagatavoti kopā ar mīļajiem. Vakara gaitā audzinātāji saskaitīja klašu veikumu un sabēra lielajā ziedojumu kastē. Kasti piepildīja aptuveni 1080 euro, par ko visiem liels gandarījums. Tirdziņa noslēgumā noritēja bluķa vilkšana, kad ar visu bluķi tika sadedzinātas visas nelaimes, skanēja laba vēlējumi. Mēs tik ļoti lepojamies ar šiem bērniem, kuriem nav vienalga un rūp līdzcilvēki!
  • Pateicoties Latvijas Starptautiskās skolas (ISL) skolēnu un viņu skolotājas iniciatīvai, tika noorganizēts radošo izpausmju konkurss, kurā izstādītos darbus varēja iegādāties izsolē. Izsoles rezultāts ievērojams - kopējā iesolītā summa - 1000 EUR, kuri noziedoti Bērnu slimnīcas fondam, lai palīdzētu Bērnu slimnīcas mazajiem pacientiem. Sakām jums sirsnīgu jo sirsnīgu paldies - augsti vērtējam jūsu paveikto!
Atpakaļ