X
A A A A A
-A A A+

Kustība par kustību

4%
Saziedots: 1 844 €
Nepieciešams: 50 000 €


Ziedot

Ziedojot šai programmai, Jūs sniegsiet atbalstu bērniem ar kustību traucējumiem un visi līdzekļi tiks novirzīti tehnisko palīglīdzekļu līdzfinansēšanā, tādejādi palīdzot attīstīt bērna maksimālo fizisko potenciālu!

Bērnu slimnīcas fonds (BSF) ikdienas cieši sadarbojas ne tikai ar medicīnas speciālistiem, bērnu vecākiem, ziedotājiem, sabiedrību, medijiem un citām nevalstiskām organizācijām, kas ir iesaistītas bērnu veselības un sociālās labklājības veicināšanā, bet arī ar valsts atbildīgajām iestādēm, lai kopā sniegtu atbalstu un palīdzību bērniem un viņu ģimenēm, uzlabotu veselības un sociālā atbalsta sistēmu bērniem Latvijā.

Ikdienā uzklausot vecākus, esam sapratuši, ka svarīgi ir palīdzēt gan finansiāli, gan emocionāli, tamdēļ  esam radījuši vairākus atbalsta mehānismus, lai vecāks varētu koncentrēties un pilnvērtīgi veikt savu galveno uzdevumu – palīdzēt bērniņam veseļoties un attīstīties.

Pēdējos četrus gadus, Bērnu slimnīcas fondā pēc palīdzības vēršas arī vecāki, kuru bērniem ir dažādi kustību traucējumi. Visbiežāk atbalstu lūdz ortožu un ortopēdisko apavu līdzfinansēšanā. Vidējā līdzfinansējuma summa ir vienām ortozēm ir 3000 EUR. Līdz šim, pateicoties ziedotāju aktīvai līdzdalībai, katru gadu fondam ir izdevies līdzfinansēt un individuāli atbalstīt 40 bērnus ar kustību traucējumiem. 2023. gadā atbalsts bērniem ar kustību traucējumiem sastādīja teju 100 000 EUR.

Ortožu un ortopēdisko apavu izmaksas nav vienreizējas. Bērnam augot, gan ortozes, gan ortopēdiskie apavi ir regulāri jāizgatavo jaunas. Līdz ar to atbalsts šīm ģimenēm ir nepieciešams regulārs – katru gadu.

Parasti ortozes un ortopēdiskie apavi nav vienīgās izmaksas, kuras gulstas uz vecāku pleciem. Bērnam ir nepieciešamas regulāras terapijas (fizioterapija, citas attīstošās terapijas), kā arī bieži vien ir nepieciešamas arī medicīniskas manipulācijas, kas pārsvarā ir valsts apmaksātas, bet patērē no ģimenes milzīgus emocionālos resursus.

Ziedojot šai programmai, Jūs sniegsiet atbalstu bērniem ar kustību traucējumiem un visi līdzekļi tiks novirzīti tehnisko palīglīdzekļu līdzfinansēšanā, tādejādi palīdzot attīstīt bērna maksimālo fizisko potenciālu!