X
A A A A A
-A A A+

Вид пожертвования
Цель пожертвования
Выбери сумму пожертвования
Пожалуйста, подождите...

Другие варианты пожертвований

Телефон для пожертвований
Ziedo zvanot. Atbalstam ukraiņu bēgļu ģimenēm tiek ziedots 4,27 eiro
Ziedo ar Mobilly
Uz Mobilly
 • Zvanot pa tālruni 90006869 (maksa par zvanu 4,27 eiro).
 • Iegādājoties piegādātāju akcijas preces Rimi veikalos (07.12.2020. – 03.01.2021);
 • Ziedojot ziedojumu kastītēs Rimi veikalos;
 • Ziedojot Rimi e-veikalā www.rimi.lv
 • Ziedojot MansRimi naudas uzkrājumu Rimi kioskos vai mājas lapā mansrimi.lv;
Реквизиты
Bērnu slimnīcas fonds
Регистрационный номер: 40008057120
Vienības gatve 45, Rīga, LV1004
AS Swedbank
Код банка: HABALV22
Номер счета: LV02HABA0551000377020
Делайте пожертвование через Интернет-банк или с помощью платежных карт

Izvēlies maksāšanas veidu:

Ziedotāju tiesības

 • Получать информацию о целях, для которых предназначены пожертвования и также о способности организации эффективно использовать средства.
 • Удостовериться, что пожертвованные средства используются для тех целей, для которых они предназначались.
 • Получить надлежащее признание и благодарность.
 • Иметь доступ к финансовым отчетам и докладам о деятельности организации.
 • Быть уверенным, что в той степени, в какой это предусматривает законодательство, будет соблюдена конфиденциальность.
 • Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt nodokļu atvieglojumus, tā kā Fondam ar Finanšu ministrijas 01.08.2005. lēmumu Nr. 340 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.