Ziedojuma mērķis
Izvēlies ziedojuma summu
Lūdzu uzgaidiet...
Ziedot, izmantojot internetbanku vai maksājumu karti

Izvēlies maksāšanas veidu:

Ziedotāju tiesības

  • Būt informētam par mērķiem, kam plānots izmantot ziedojumu, kā arī par iespējām izlietot šos līdzekļus efektīvi.
  • Būt pārliecinātam, ka ziedotie līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti.
  • Saņemt atbilstošu publiski paustu atzinību.
  • Iepazīties ar organizācijas finanšu un darbības pārskatiem
  • Būt pārliecinātam, ka tiks ievērota konfidencialitāte tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana.
  • Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt nodokļu atvieglojumus, tā kā Fondam ar Finanšu ministrijas 01.08.2005. lēmumu Nr. 340 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.