X
A A A A A
-A A A+

Pacienti un viņu ģimenes

5%
Pēdējās 30 dienās vietnē saziedots: 80 €


Mēs palīdzam bērniem un viņu vecākiem, lai bērns saņemtu visu nepieciešamo veselības uzlabošanai, savukārt vecākam pietiktu spēks un izturība būt līdzās un atbalstīt bērnu atveseļošanās posmā.

Ziedot

Bērnu slimnīcā ārstējas bērni ar dažādām un ļoti sarežģītām veselības problēmām, kas prasa papildus rūpes un uzmanību, kāda dažkārt netiek apmaksāta no valsts puses. Daudzi bērni šeit ārstējas ilgstoši, tamdēļ arī vecākam nepieciešams īpašs atbalsts. 

Palīdzība, kādu cenšamies nodrošināt: 

  • analīžu veikšana ārzemēs, ja to nav iespējams veikt Latvijā;
  • pacientu rehabilitācija;
  • medikamentu iegāde;
  • sociālā un psiholoģiskā palīdzība gan bērnam, gan viņa vecākiem gadījumos, kad tas ir patiešām nepieciešams.

Lēmumi tiek pieņemti sadarbībā ar ārstējošiem ārstiem un medicīnisko personālu, tādejādi gūstot pārliecību, ka palīdzība ir pamatota.

Papildus apzināmies, ka vecāki bērnam ir paši svarīgākie un mīļākie cilvēki, un viņu klātbūtne un atbalsts, ja bērnam gadījies saslimt, ir ļoti ļoti svarīgs. Lai varētu bērnam sniegt palīdzību – gan mazo rociņu paturēt, gan samīļot un uzmundrināt,  ir jābūt spēkam un enerģijai. Taču vecākiem bērna slimība un nokļūšana slimnīcā arī ir smags pārdzīvojums, tamdēļ  vecākiem pašiem dažkārt nepieciešams atbalsts.  Ikdienā uzklausot vecākus, esam sapratuši, ka svarīgi ir palīdzēt gan finansiāli, gan emocionāli, tamdēļ  esam radījuši vairākus atbalsta mehānismus, lai vecāks varētu koncentrēties un pilnvērtīgi veikt savu galveno uzdevumu – palīdzēt bērniņam veseļoties un attīstīties.

Bērnu slimnīcā nokļūst bērni ar ļoti smagām un sarežģītām veselības problēmām, kurām risinājumu dažkārt nevar gūt tepat Latvijā. Mums ir svarīgi, lai ikvienam bērnam, neatkarīgi no viņa ģimenes finansiālās situācijas, varētu nodrošināt nepieciešamo ārstēšanu vai izmeklējumus ārpus Latvijas. Pateicoties līdzcilvēku ziedojumiem, katru gadu varam palīdzēt vairāk nekā 30 bērniem atgūt veselību, apmaksājot gan izmeklējumus, gan medikamentus, gan iespēju saņemt ārstniecību ārpus Latvijas!