Eņģeļi pār Latviju

Nepieciešamie līdzekļi: EUR
Saziedots: 143091 EUR
Dati atjaunoti: 25.01.2018.
Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā
Ziedot

Bērnu slimnīcas ikdienas darbā var redzēt, ka valsts apmaksā lielāko daļu Latvijas bērniem nepieciešamās ārstēšanas. Tomēr ir situācijas, kad reālās vajadzības finansiāli pārsniedz šī brīža iespējas. Īpaši svarīgi tas ir brīžos, kad pacients jau ir mājās un ir nepieciešama ilgstoša rehabilitācija vai arī ierīces, kas gan atvieglo bērna stāvokli, gan uzlabo dzīves kvalitāti.

Sevišķi aktuāli tas ir bērniem, kuriem nepieciešama ilgstoša rehabilitācija, un maksimāli efektīvi, tieši viņiem piemēroti palīglīdzekļi  labākas dzīves kvalitātes nodrošināšanā. Ārsti ne vienmēr var savus pacientus izārstēt pilnībā, bet mēs kā sabiedrība varam palīdzēt šiem bērniem, atvieglojot viņu ikdienu un palīdzot sadzīvot ar likteni. Mēs kā sabiedrība varam būt eņģeļi.

2015. un 2016.gadā, pateicoties līdzcilvēku atbalstam, varējām palīdzēt 141 bērnam, sarūpējot gan speciālo pārtiku, gan ortozes, gan insulīna pumpīšus, gan tādas palīgierīces kā ratiņkrēslus un dažāda veida mājas apstākļos lietojamu aparatūru bērna dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī nodrošināt operācijas ārpus Latvijas.

Ziedošanas iespējas:

  • zvanot pa tālruni 90006486 - viens zvans 1,42 eiro

  • pārskaitot uz Bērnu slimnīcas fonda bankas kontu, AS SEB banka, LV84UNLA0050012160326, norādot mērķi – Eņģeļi pār Latviju

  • izmantojot ziedojumu kastītes “Rimi” un “Supernetto” veikalos;
  • ziedojot “Mans Rimi” naudas uzkrājumu kioskos vai mājas lapā “mansrimi.lv”;
  • no 28. novembra līdz 4.decembrim “Rimi” un “Supernetto” veikalos būs iespēja iegādāties īpašās akcijas orhidejas – pēc tās noslēguma “Rimi” akcijai ziedos vienu eiro par katru iegādāto orhideju;
  • no 5. līdz 31. decembrim sadarbībā ar preču piegādātājiem “Rimi” un “Supernetto” veikalos būs pieejamas īpaši atzīmētas akcijas preces, kuras iegādājoties, daļa pirkuma summa tiks novirzīta akcijai un smagi slimu bērnu ārstēšanai.

Ne visas veselības problēmas ir acīmredzamas, un bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST) ir dažādas uzvedības grūtības, kas bieži vien tiek iztulkotas kā neaudzinātība vai nemācēšana uzvesties. Taču patiesībā šiem bērniem ikdienā nepieciešama palīdzība, lai viņi varētu pilnvērtīgi attīstīties un iekļauties sabiedrībā. Šogad labdarības akcijas ”Eņģeļi pār Latviju” ietvaros, aicinot palīdzēt bērniem ar dažādām smagām saslimšanām, sabiedrība tiks plašāk iepazīstināta arī ar šiem centrālās nervu sistēmas attīstības traucējumiem un bērniem, kuru dzīves kvalitāti ietekmē šis klīniskais sindroms.

Šobrīd bērnības autisma cēloņi līdz galam vēl nav zināmi. AST izpaužas ar noteiktu pazīmju un funkcionēšanas īpatnību kopumu, kas katram indivīdam atšķiras, piemēram, ir apgrūtinātas sociālās mijiedarbības un komunikācijas spējas, šaurs interešu loks, rutīna, atkārtojoša uzvedība, biežāka žestu un neverbālās komunikācijas izmantošana, izteikts sensorais jūtīgums un neierasta iztēle, idejas un radošums.

Kopumā AST var raksturot kā ”traucējumu visa mūža garumā, kas ietekmē, kādā veidā persona komunicē ar citiem un redz pasauli sev apkārt” (The National Autistic Society, 2017). Bērniem ar AST diagnozes noteikšana ilgst vidēji divus gadus, un vienīgais veids, kā integrēt šos bērnus sabiedrībā, ir terapija un pedagoģija.

Novembra sākumā bērniem ar AST Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Gaiļezera novietnē tika atklāts autisma kabinets, jo tika secināts, ka ir ļoti ierobežotas iespējas saņemt profesionālu, mūsdienīgu un valsts apmaksātu pakalpojumu. Lai turpinātu veicināt sabiedrībā izpratni par to, kas ir autisms, kā arī sniegtu palīdzību bērniem, kuriem uzstādīta šī diagnoze, akcijas ”Eņģeļi pār Latviju” organizatori uzņemas jaunu iniciatīvu.

Kā atzīst Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa: “”Eņģeļi pār Latviju” ietvaros joprojām turpināsim palīdzēt bērniem ar dažādām veselības problēmām, taču šogad vēlējamies atbalstīt arī bērnus ar AST, nodrošinot savlaicīgu diagnostiku un terapiju. Tas nozīmē, ka apmaksāsim arī tos terapijas veidus, kas ir valsts apmaksāti, bet uz kuriem bērnam ir jāgaida rindā ievērojami ilgāk nekā to ir rekomendējis un nozīmējis ārsts.”

Latvijā bērnības autisms šobrīd ir reģistrēts 333 bērniem. Ņemot vērā 2017. gada Pasaules Veselības organizācijas datus, kas liecina, ka AST ir 1 no 160 bērniem, visdrīzāk diagnoze skar ievērojami lielāku skaitu bērnu.

Iepazīstinot ar labdarības akcijas ”Eņģeļi pār Latviju” šogad pirmo reizi apskatīto autisma tēmu, no 3. decembra kanālā LNT būs skatāmas vairākas filmas, kuru sižetiskā līnija ir cieši savīta ar likteņstāstiem par cilvēkiem, kuri cieš no autiska spektra traucējumiem. https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/labdaribas-akcijas-engeli-par-latviju-ietvaros-lnt-radis-filmas-par-autismu/