Bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanai ārpus slimnīcas

Daudziem Bērnu slimnīcas pacientiem palīdzība un īpašas rūpes nepieciešamas arī pēc ārstēšanās slimnīcā. Visbiežāk tie ir bērni ar nopietnām, hroniskām vai nedziedināmām saslimšanām, ar kurām bērniņam un viņa tuviniekiem būs jāsadzīvo visu turpmāko dzīvi.

Ziedot

2015. gada nogalē pirmo reizi Bērnu slimnīcas fonds kā partneris pievienojās labdarības akcijām Eņģeļi pār Latviju un Labestības diena! Līdz tam fonds palīdzību visbiežāk sniedza Bērnu slimnīcas pacientiem, kamēr viņi ārstējas slimnīcā, kā arī bērniem, kuriem steidzami bijusi nepieciešama medicīniskā palīdzība ārpus Latvijas. Saprotot, ka daudziem mūsu pacientiem atbalsts nepieciešams arī aiz Bērnu slimnīcas sliekšņa, iesaistīšanās akcijā sniedz iespēju palīdzēt!

Katram savs sapnis par veselību un labāku dzīvi

Bērnu slimnīcas ikdienas darbā redzam, ka valsts var apmaksāt lielāko daļu Latvijas bērniem nepieciešamās ārstēšanas. Tomēr ir situācijas, kad reālās vajadzības finansiāli pārsniedz šī brīža iespējas. Īpaši svarīgi tas ir brīžos, kad pacients jau ir mājās un ir nepieciešama ilgstoša rehabilitācija vai arī ierīces, kas gan atvieglo bērna stāvokli, gan uzlabo dzīves kvalitāti. Sevišķi aktuāli tas ir bērniem, kuriem nepieciešama ilgstoša rehabilitācija, un maksimāli efektīvi, tieši viņiem piemēroti palīglīdzekļi labākas dzīves kvalitātes nodrošināšanā. Ārsti ne vienmēr var savus pacientus izārstēt pilnībā, bet mēs kā sabiedrība varam palīdzēt šiem bērniem, atvieglojot viņu ikdienu un palīdzot sadzīvot ar likteni. Mēs kā sabiedrība varam būt eņģeļi.

“Ir slimības, ar kurām ir jāsadzīvo. Un sadzīvot ir jāmācās. To ārstēšana cieši savij ārstu un pacientu, lai gan ārstēšanās slimnīcā ir tikai īss posms. Tālākais ir garš ceļš: mājas, rehabilitācijas centri, netradicionālas pieejas un lielas vecāku un sabiedrības rūpes un atbalsts. Palīdzēt sadzīvot ar slimību, palīdzēt dzīvot labāk ir mūsu uzdevums.  Palīdzot citiem mēs, ārsti un līdzcilvēki, dziedējam arī sevi.”