Ziedojuma mērķis
Izvēlies ziedojuma summu
Lūdzu uzgaidiet...

Citas ziedošanas iespējas

Ziedojumu tālrunis
9000 6681
Ziedo zvanot. Bērnu slimnīcai tiek ziedots 1.42 eiro
BĒRNU SLIMNĪCAS FONDA REKVIZĪTI
Bērnu slimnīcas fonds
Reģistrācijas nr.: LV40008057120
Vienības gatve 45, Rīga, LV1004
AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta nr.: LV02HABA0551000377020
Ziedot, izmantojot internetbanku vai maksājumu karti

Izvēlies maksāšanas veidu:

Ziedotāju tiesības

  • Būt informētam par mērķiem, kam plānots izmantot ziedojumu, kā arī par iespējām izlietot šos līdzekļus efektīvi.
  • Būt pārliecinātam, ka ziedotie līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti.
  • Saņemt atbilstošu publiski paustu atzinību.
  • Iepazīties ar organizācijas finanšu un darbības pārskatiem
  • Būt pārliecinātam, ka tiks ievērota konfidencialitāte tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana.
  • Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt nodokļu atvieglojumus, tā kā Fondam ar Finanšu ministrijas 01.08.2005. lēmumu Nr. 340 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.