2020.gada atskaites

Esam sagatavojuši infografiku par sniegto atbalstu.

Janvāris

Pateicoties gan uzņēmumu, gan privātpersonu atbalstam - Janvāra mēnesī esam varējuši:
1. Sniegt individuālo atbalstu bērniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts ārpus Bērnu slimnīcas (ABA, logopēda terapiju apmaksa, tehnisko palīglīdzekļu līdzfinansēšana, ceļa izdevumu kompensēšana, valsts neapmaksātu medikamentu iegāde utt);
2. Sniegt atbalstu bērniem, kuriem tas ir nepieciešams ārstējoties Bērnu slimnīcā (valsts neapmaksātu medikamentu iegāde, analīžu sūtīšana uz citām valstīm, medicīnas preču apmaksa, atbalsts interešu izglītībai utt);
3. Piedalīties Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vides uzlabošanā un attīstībā (aprīkojuma iegāde, telpu iekārtošana);
4. Atbalstīt Bērnu slimnīcas speciālistu izglītošanos un attīstību (gan dodoties uz semināriem ārvalstīs, gan aicinot ārvalstu speciālistus uz Bērnu slimnīcu);
5. Uzturēt Vecāku māju.

Paldies liels par atbalstu un iespēju piedalīties bērnu veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanā!